You are currently viewing Kunstig Intelligens (KI)-brukstilfeller for bedriftsledere – Artikkel fra Microsoft til nedlasting

Kunstig Intelligens (KI)-brukstilfeller for bedriftsledere – Artikkel fra Microsoft til nedlasting

I denne bloggen kan du laste ned en artikkel fra Microsoft som beskriver noen forretningsscenarier Kunstig Intelligens (KI) kan brukes til.  Artikkelen kan bidra til å identifisere noen forretningsområder hvor KI kan skape merverdi.  

Studie og scenarie fra næringslivet på bruk av KI:

Iserv jobber til daglig med å ta i bruk KI i våre interne systemer. Vi jobber samtidig med utvikling av KI-løsninger som er relatert til våre kjerneprodukter som Shipping Online. Vår KI-løsning Shipping Copilot (Beta versjon) er basert på maskinlæring og bidrar til å automatisere prosessen rundt Recapavtaler for skipsmeglere. Shipping Copilot er trent på de ulike avtale-typene og er integrert mot Shipping Online. Løsningen vil kunne gi store kostnadsbesparelser og økt effektivitet for skipsmeglerselskapene.   

Har dere spørsmål til bruk av KI så ta gjerne kontakt med oss i Iserv.