FRAME

(Fishing Recognition and Metering Estimator)

Biomassemåling, analyse og telling av fisk basert på videoopptak

Frame er en maskinlæringsløsning som basert på videoopptak gjør målinger og analyser av biomasse for oppdrettslaks. Frame benyttes også for telling av villaks i elver og vassdrag.  Frame Dashboard er en brukerstyrt rapportløsning som benyttes for å lese og analysere data fra målingene. 
Frame sine algoritmer for biomassemåling og telling av fisk, datalagring og rapporteringer er 100% skybasert.   

FRAME - Bioestimator for oppdrettslaks

 • Gjennomsnittsvekt og vektfordeling i klasser
 • Vekstgrafer og total biomasseMåler opp mot 10 000 fisk per døgn
 • Sentral lagring av data i Nettskyen med online rapportering

FRAME - kamerasystem for villfisk

 • Automatisk registrering av villfisk i elver og vassdrag
 • Estimering av vekt på fisk

FRAME kameraløsning for villfisk

 • I elver og vassdrag benyttes Frame til å telle fisk med sentral lagring av data i Nettskyen. 
 • Frame løsningen leveres med en videokalender som viser deteksjoner med estimert vekt

FRAME Biomassemåling

 • Installasjon av kamera i merder fordelt på region/område og lokasjon / anlegg
 • Maskinlæringsprogramvare som måler vekt og analyserer biomasse på fisk
 • Sentral lagring av data for alle lokasjoner/anlegg i Nettskyen (Azure)
 • Frame Dashboard som rapporteringsløsning (PowerBI)

FRAME Dashboard:

 • Frame Dashboard er en brukerstyrt rapportløsning som benyttes for å analysere  biomass av fisk per merd for alle anlegg fra en sentral merd;
 • Frame er parameterstyrt med uttrekksvalg som bl.a. dato-intervall, fiskepopulasjon, og statistisk signifikans;
 • Frame Dashboard gir muligheter for presentasjon av data i i form av diagrammer, grafer, kart, tabeller, etc.  
 • Dashboard rapportene kan eksporteres og deles i Microsoft 365.