Sikker Digital Arbeidsplass

Digital Arbeidsplass er en Microsoft 365 løsning som ivaretar sikkerheten på din arbeidsplass. En løsning for alle dine digitale arbeidsflater med utvidet sikkerhet og CyberVakt tjeneste 24/7.  – ISO/IEC 27001

Medpalett velger Iserv som Skypartner

Digital Arbeidsplass | IT-Drift

AMS velger Iserv som Skypartner

Digital Arbeidsplass | IT- Drift

Fearnley Securities velger Iserv

Dynamics 365 for Sale | Utvikling Investment Banking tjenester

Norhard velger Iserv som Skypartner

Digital Arbeidsplass | IT-Drift

IT-Support og Helpdesk

  • 24/7 Helpdesk

  • Real-Time Monitoring

  • Fjernhjelp 

  • Ende-til-Ende Support 

noen kunder som benytter våre tjenester og løsninger