Iserv Computing er et teknologiselskap som utvikler løsninger på Microsoft sin skyplattform. Vi har over 10 års erfaring med å utvikle og forvalte skyløsninger for små, mellomstore og store kunder.

Software Engineering og prosjektstyring

Vi utvikler våre løsninger på Microsoft skyplattform. Utviklingen baserer seg på metodologien DevOps (Agile) med beste praksiser og verktøy (Azure DevOps) i gjennomføring av våre software engineering prosjekter. Agil gjennomføring fører til raskere gevinstrealisering. 

Med løsning for risikostyring som en del av utviklingsprosessen kan vi bedre levere sikre løsninger innenfor de tids- og kostnadsrammer som er satt for prosjektene.  

Møt noen i vårt Software Engineering Team

Geir Austad

Spesialist på AI, dataanalyse og systemintegrasjoner

Levi Salvesen

Arbeider med løsninger på Power Plattform

Simen Grønsund

Arbeider med DevOps tilpasninger og programutvikling

Sigurd Kristiansen

Arbeider med AI, maskinlæring og nettverk

Stig Olsen

Arbeider med Microsoft Dynamics 365, GUI og DevOps

Microsoft Skyplattform

Microsoft Skyplattform er en ledende teknologiplattform som består av forretnings- og salgssystemet Dynamics 365, automatiseringsplattformen Power Platform, analyseplattformen PowerBI, kontor- og samhandlingsplattformen Microsoft 365, Azure tjenester, Azure OpenAI og Maskinlæring, databasetjenester med flere.

Våre løsninger er bygget i Microsoft skyen


Microsoft Dynamics 365 Sales

Microsoft Dynamics 365 Sales (CRM) er salgsmodulen fra Microsoft. Den holder oversikten over dine kunder og kontakter, har god støtte for salgsoppfølging med leads, saker, aktiviteter og marketing slik at du kan følge opp hele livsløpet til kunden.    
Kunder og kontakter er sentrale entiteter i mange forretningsløsninger. Vi bistår våre kunder med utvikling og tilpasning av Dynamics 365 Sales forretningsløsninger. I vårt arbeid benytter vi skytjenester som Microsoft Power Platform, Azure Services, App Services, AI+Maskinlæring og vårt eget utviklingsrammeverk. 
Vi har integrert Dynamics 365 Sales forretningsløsninger mot en rekke 3’parts systemer og databaser. 
Shipping Online er en integrert shippingløsning for skipsmeglerfirma bygget på Microsoft Dynamics 365 Sales (CRM), Microsoft 365, Microsoft Power Platform, AI-studio og Azure tjenester. Løsningen består bl.a. av: 
 • Business: Kundedatabase (CRM), post-fixture kontrakter, fakturaløsning med arbeidsflyt og integrasjon mot ulike skipsdatabaser og økonomisystemer (ERP). 
 • KYC med sanksjonslister: Compliance team approval arbeidsflyt ved opprettelse av fixture. Godkjenning av kunder og vessels som ikke er sanksjonert. Benytter OFAC sanksjonslister med daglige oppdateringer på kunder og vessels.  
 • Collaboration: Bedriftsintranett, sikkerhetsmodell, e-post integrasjoner, dokumentforvaltning og arkivering (dokumenter, e-post, fixtures).
 • Analytics: Datavisualiserings- og rapporteringsløsning. Inkluderer Forward Book,  kommisjonsrapporter, fakturarapporter og ulike  finansielle rapporter.   
 • Shipping Copilot: Maskinlæringsløsning som er trent på tolking av Recap kontrakter med automatisk transformasjon av post-fixture mot Shipping Online og JSON.   Shipping Copilot benyttes fra e-post løsninger som Outlook. Shipping Copilot har eget grensesnitt for integrasjon mot ulike post-fixture og forretningsløsninger. 
 • Mobile Apps: Tilgang til kunder (CRM), post-fixtures og rapporter på mobile enheter (iOS, Android)

Microsoft 365

Microsoft 365 (Office 365) er Microsoft sin kontorstøttepakke levert med applikasjoner som Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Teams, SharePoint, Intune, Publisher, OneNote og utvalgte Plug-ins som Viva Insight, Dynamics 365 og AI-løsningen Sales Copilot. 
Microsoft 365 kommer snart på markedet med Microsoft Copilot som dere kan lese mer om i vår Blogg.
Vi bistår kunder med innføring av Microsoft 365 i organisasjonen. Sentralt i innføring er leveranse av Digital Arbeidsplass med støtte for sikkerhet, compliance, tilpasning og integrasjoner. 
Digital Arbeidsplass er en Microsoft 365 løsning som ivaretar sikkerheten på din arbeidsplass (PC, Mobil, Nettbrett) med felles tilpasset bedriftsløsning for samhandling, arbeidsmønster og dokumentforvaltning. 
Løsningen består bl.a. av:
 • Utvidet sikkherhetsløsning for din arbeidsplass med trusselbeskyttelse og CyberVakt 24/7 tjeneste koblet opp mot vårt service- og driftssenter. 
 • Samhandlingsløsning tilpasset bedriftens organisasjon (kontor, avdeling, segmenter, brukere) med struktur for arbeidsmønster, sikkerhetsmodell og dokumentforvaltning.

Microsoft Power Platform

Microsoft Power Platform er en plattform med et sett av lavkode verktøy som benyttes for å automatisere prosesser og bygge applikasjoner. Plattformen består av fem applikasjoner/verktøy: 
 • Power BI – applikasjon som brukes til å bygge datavisualiseringsløsninger for å skaffe bedre innsikt i beslutningsprosesser.  
 • Power Apps – lavkode verktøy som benyttes til å utvikle  forretningsløsninger.
 • Power Pages – verktøy som benyttes til å bygge sikre websider. Kan brukes sammen med Visual Studio Code for å bygge inn mer avansert funksjonalitet i løsningene. 
 • Power Automate – verktøy som benyttes til å automatisere forretningsprosesser og strømlinjeforme gjentakende oppgaver.
 • Power Virtual Agents – verktøy som benyttes til å bygge intelligente chatbots som gjerne kommuniserer med sluttkunder eller ansatte. 
Vi tilbyr kunder utvikling av Power Plattform løsninger, gjerne integrert med skytjenester i Azure, Dynamics 365 og Microsoft 365. Våre skytjenester benytter Power Plattformen i løsninger og som bindeledd på tvers av løsninger i Azure. Våre Power BI løsninger er benyttet i stort omfang innenfor finans, skipsmegling og marin sektor.

OnBoarding - Know Your Customer (KYC)

Know Your Customer (KYC) er et viktig virkemiddel for å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Vår OnBoarding KYC løsning utviklet i Dynamics 365 og Power Platform bidrar med å automatisere manuelt arbeid, redusere feil og spare tid i prosessen.  

KYC prosessen styres fra Microsoft Dynamics 365 Sales:

 • Alle opplysninger om kundens identitet håndteres i Dynamics 365  kunderegister.  Fra kunderegisteret styres prosessflyten mot kunden.  

 • Kunden mottar en invitasjonsmail med link til en webside (Power Page) hvor kunden selv kan registrere inn opplysninger.  Kunden logger seg på med en valid bruker via Google, Microsoft eller LinkedIn.     

 • Etter innlogging fyller kunden ut opplysninger som kreves for en KYC godkjenning med spørsmål om kundens risikoprofil.

 • Når skjemaet er fyllt ut aktiveres en arbeidsflyt som henter ut all registrert KYC data på kunden som fylles ut i en Microsoft Word template. 

 • Det opprettes så en SharePoint mappe med KYC informasjon og link til dokumentet som skal benyttes for digital signering

 • Kunden mottar mail med kopi av skjema og sendes videre for digital signering via BankID.

 • Når en kunde er godkjent og kan OnBoardes blir kundeforholdet med alle dokumenter lagret på kunden i Dynamics 365. 

 • Løpende oppfølging av kundeforhold og oppdatering av informasjon om kunden foretas gjennom automatisk arbeidsflytsoppgaver. 

 • Løsningen er integrert mot enhetsregisteret, sanksjonslister og støtter elektronisk signaturer.

Azure OpenAI og Maskinlæringstjenester

Azure OpenAI er en tjeneste i Azure som gir tilgang til OpenAI språkmodeller, som GPT-3, GPT-4, Code og DALL-E gjennom REST API’er. Azure tilbyr også et OpenAI studio som grensesnitt til OpenAI løsninger. 
Azure Machine Learning er en Azure tjeneste som benyttes til å utvikle løsninger basert på maskinlæring.
Vi tilbyr kunder bistand med AI prosjekter som å tilpasse ChatGPT til intern bruk mot bedriftens egne data/dokumenter, og mer avanserte maskinlæringsløsninger som krever trening av datasett for læring. Vår Shipping Copilot og FRAME løsning er basert på maskinlæring.


Shipping Copilot

Shipping Copilot er en AI-løsning for skipsmeglere som er utviklet i Azure Maskinlæringsstudio (NER språkmodell). Den bidrar til å øke effektiviteten i form av behandling og transformasjon av Recap kontrakter til post-fixtures. Shipping Copilot installeres som en App i Microsoft 365 og er tilgjengelig fra Outlook.
Shipping Copilot består bl.a.:
 • Tolkning og transformasjon av Recap kontrakter til post-fixtures
 • Integrasjon av recap avtaler mot Shipping Online post-fixture 
 • Entiteter (C/P date, Vessel, co-broker, etc) som en fixture består av kan deles digitalt mellom alle parter (eier, charterer, co-broker, etc.) som er involvert i fixturen. 
 • Programmeringsgrensesnitt som kan benyttes for integrasjon av Recap innhold mot andre post-fixture løsninger. 
 • Innebygget Shipping ChatGPT som gir innsikt i shipping domener 

Microsoft Azure

Microsoft Azure er Microsoft’s skyplattform som tilbyr en rekke tjenester innenfor  serverdrift, nettverk, lagring, applikasjonsutvikling og forvaltning av tjenester. Den tilbyr tjenester for bl.a. tingenes internett, databasehåndtering, analyse av stordata og kunstig intelligens.
Vi benytter Azure som skyplattform for drift, forvaltning og utvikling av skytjenester som benyttes i våre løsninger. Vi tilbyr kunder bistand med applikajsonsutvikling, integrasjoner, datanalyse og løsninger for kunstig intelligens med maskinlæring. 

Business Solutions

Noen av de bransjeområder vi har utviklet på Microsoft skyplattform:
 • Skipsmegling og shipping, meglerløsninger, compliance, samhandlingsplattform, analytics og automatisering av prosesser gjennom AI-løsninger 
 • Investeringsbanker, verdipapirhandel og KYC.
 • Industribedrifter med integrasjoner mot logistikk og økonomisystem for kundeoppfølging ifbm. leveranser. 
 • Konsernrapportering med kontrollfunksjoner, regnskapsintegrasjoner og datavisualisering for store selskaper.
 • Kundetilpasset rapportering og datavisualisering av finansielle datasett integrert mot ulike datakilder.
 • Flåteadministrasjonssystem for skipseiere med automatisk identifikasjonssystem (AIS) for kundens skipstrafikk.
 • Analyse- og statistikksystemer for oppdrettsbransjen basert på datasett for biomasse og produksjon. 
 • Tilpasning av Azure OpenAI ChatGPT løsning for kunder med støtte for søk i kundens egne data og dokumenter.