You are currently viewing Iserv har inngått en 3-årig avtale på mobile løsninger med alle selskaper underlagt Glastad Holding AS

Iserv har inngått en 3-årig avtale på mobile løsninger med alle selskaper underlagt Glastad Holding AS

Iserv har gjennom vårt Mobit medlemskap inngått en 3-årig avtale for leveranse av mobil, IP-telefoni og sentralbordløsninger fra Telenor, samt support til alle selskaper underlagt Glastad Holding AS eierskap. 

Glastad Holding AS er et privat investeringsselskap med hovedkontor i Farsund og Oslo. Selskapet er delt inn i Glastad Farsund med eiendomsinvesteringer i hoteller, bolig- og næringsbygg, Glastad Capital med investeringer fokusert på finansielle tjenester og biomarin sektor og Mosvolds Rederi med investeringer i den maritime industrien. Glastad Farsund drifter også egen hotellkjede gjennom selskapet Heimr som består av 16 hoteller spredd over hele Norge