Microsoft Azure

Azure er Microsoft sin skyplattform og består av mange tjenester som kan brukes i innovasjon, utvikling og drift av IT-løsninger, tjenester og applikasjoner. 

I Azure kan du kjøre dine virtuelle servere, bygge nettverk, utvikle webtjenester og databaser, bruke ferdige skyapper og løsninger som OpenAI ChatGPT for bruk i kunstig intelligens, maskinlæring  og IoT. Azure består av mer enn 160 datasentre i 140 land – 4 i Norge. 

Vi tilbyr våre kunder råd, ekspertise og teknologisk bistand i Azure. Azure løsninger kan enten kobles sammen med vår datasentertjeneste (Hybrid løsning) eller som en singel Azure driftsløsning (Cloud public). Vi har kompetanse på migreringsstrategier, arkitektur, drift, forvaltning og utvikling av Azure tjenester.

Ta gjerne kontakt med oss om du trenger noe mer informasjon om muligheter i Azure: