Vår Multitjeneste plattform tilbyr Driftsløsninger, Skytjenester og Mobiltjenester i en samlet IT-løsning

Våre IT-løsninger gir din bedrift et teknologisk forsprang

Vi bistår i dag mange bedrifter i deres digitaliseringsarbeid med overgang til skyløsninger.

Vår Multitjeneste plattform samler alle dine IT-tjenester til en fast pris per måned. Vår Digitale Arbeidsplass med 365 intranett og moderne sikkerhetsløsning legger til rette for gode arbeidsrutiner og trygghet.

Vi tilbyr ett kontaktpunkt for alle dine IT-henvendelser med IT-Drift helt ut til arbeidsstasjonen.

Ta kontakt med oss så skal vi bistå deg i valg av IT-løsninger og strategi for en digital plattformløsning.

IT-Support og Helpdesk

  • 24/7 Helpdesk

  • Real-Time Monitoring

  • Fjernhjelp 

  • Ende-til-Ende Support

noen kunder som benytter våre tjenester og løsninger