Slide
Vi bygger våre løsninger i Microsoft Skyen!

Våre erfarne Team bygger og skreddersyr løsninger i Microsoft skyen. Skyløsningene brukes av små, mellomstore og multinasjonale selskaper. Med avansert dataanalyse og AI-drevet automatisering

Shipping Online front

En integrert løsning for alle dine shipping aktiviteter

Shipping Online - Skipsmeglerløsning
Slide
Digital Arbeidsplass

Digital Arbeidsplass er en Microsoft 365 løsning som ivaretar sikkerheten på din arbeidsplass. En løsning for alle dine digital arbeidsflater med utvidet sikkerhet og CyberVakt tjeneste 24/7. -ISO/IEC 27001

Slide
Multitjeneste Plattform

Vår Multitjeneste plattform er designet slik at du kan drifte dine IT-løsninger som økonomisystem på en privat skyserver og integrere løsningene med Digital Arbeidsplass eller andre Microsoft 365 skytjenester fra ditt skrivebord eller mobil.

Tjenestene leverer vi fra våre to datasenterlokasjoner i Flekkefjord med redundans og driftssikkerhet for alle tjenestene. - ISO/IEC 27001:2013

previous arrow
next arrow

Nyheter

Iserv ved Mobit Lister har inngått en avtale med kommunene Flekkefjord, Lyngdal, Farsund, Sirdal og Hægebostad for leveranse av mobilutstyr, sentralbordløsninger, kontaktsenter, …

Astrup Fearnley Code og Iserv Computing skal sammen utvikle en felles CRM løsning for Fearnley Securities. Løsningen skal utvikles på Skyplattformen Dynamics …

Medpalett velger Iserv som Skypartner og inngår avtale på Digital Arbeidsplass på alle brukernes arbeidsstasjoner. Løsningen setter strenge krav til IT-sikkerhet. Medpalett …

AMS velger Iserv som Skypartner og inngår avtale på Digital Arbeidsplass på alle brukernes arbeidsstasjoner og IT-drift . på AMS interne servere …

Selskapet velger Iserv sitt Datasenter for å etablere en  private Cloud for sin programvare Impetus Afea Solver. Plattformtjenesten leveres med GPU baserte …

Grieg Shipbrokers har inngått avtale på skipsmeglerløsningen Shipping Online.  Grieg Shipbrokers er et partnereid meglerforetak som har sitt utspring i en lang …

IT-Support og Helpdesk

  • 24/7 Helpdesk

  • Real-Time Monitoring

  • Fjernhjelp 

  • Ende-til-Ende Support 

noen kunder som benytter våre tjenester og løsninger