Vi arbeider med Kunstig Intelligens (AI)

Vi arbeider med AI for ulike sektorer for å forbedre prosesser, automatisere og transformere oppgaver og fornye forretningsmodeller.

Bruk av AI baserer seg på datagrunnlaget i din virksomhet. Data kan være alt fra strukturerte data som er organisert og formatert i databaser eller basert på regelsett og ustrukturerte data som e-post, dokumenter, bilder og meldinger.  

I et AI-prosjekt starter vi med å sette mål for det som skal løses sammen og tar utgangspunkt i datagrunnlaget som foreligger.

Vi benytter ulike teknologiplattformer og verktøy: 

  • Azure AI Studio
  • Azure Maskinlæring
  • Microsoft Fabric analyseplattform
  • Tensorflow
Våre AI-produker:

Business Intelligence (BI) - Dataanalyse

BI brukes til å analysere data – både historisk- og sanntidsdata – for bedrifter. Formålet er å få enklere å bedre innsikt i bedriftens data så beslutningstakere kan ta strategiske datadrevne beslutninger på bakgrunn av fakta.

Et BI-verktøy kan behandle store datasett på tvers av ulike datakilder og visuelt presentere data for brukerne. BI-verktøy gir muligheter for å analysere datagrunnlaget på bakgrunn av endringer i nøkkelvariabler. BI-verktøy oppdaterer rapportene automatisk og vises i ulike Dashboard views som matriser, grafer, tabeller, etc.        

Teknologi som vi bruker i utvikling av BI-løsninger er:

  • Microsoft PowerBI
  • Microsoft Fabric analyseplattform

Noen PowerBI prosjekter vi arbeider med:

  • Shipping Online Analytics
  • Finansielle dataanalyser for Astrup Fearnley selskaper 
  • Dataanalyse av lakselus i fisk for MOWI og Fjordservice
  • Finansielle dataanalyser i fixture kontrakter for Stenersen Chartering