Vår datasentertjeneste

Gir nærhet til dine IT-tjenester

Vi tilretterlegger løsning etter behov. Ønsker du en skyløsning med Microsoft 365 og dine IT-systemer på vårt datasenter tilpasser vi driftsløsningen for deg. Vår utviklingsavdeling kan også hjelpe til med dataintegrasjon! 

Datasentertjenester

Iserv er en leverandør av datasentertjenester og har som formål at kunden opplever nærhet til sine IT-tjenester med høy grad av fleksibilitet og tigjengelighet. Vår datasentertjeneste tilbyr: 

 • Førsteklasses support med rask responstid og leveranse. 

 • Fleksibilitet i valg av driftsløsninger. Du kan frigjør dine lokale servere og samtidig bruke de samme programmene. Vi bistår også med dataintegrasjon mellom løsninger!

 • Vår Multitjeneste plattform løsning. Den gir tilgang til alle dine IT-tjenester, skytjenester og mobiltjenester fra en og samme plattformtjeneste med support helt ut til din arbeidsstasjon.

 • Kombinert lokal driftsløsning koblet sammen med offentlige skytjenester som Microsoft Azure. 

 • Muligheter for å opprette din egen private skytjeneste med eget privat internt nettverk som du kan tilby dine brukere og/eller kunder. Vi tilbyr høy grad av tilgjengelighet som gjør at du kan administrere dine IT-tjenester hos oss.

Datasenter

 • Lokasjon

  Datasenteret er lokalisert i Flekkefjord, 12 mil fra Kristiansand og Stavanger. Datasenteret består av to adskilte serverrom med redundans på servertjenester. Datasenteret er ISO 27001:2013 sertifisert.

 • Infrastruktur

  Datasenteret har redundans på fiberlinjer med ulike transitter ut fra Flekkefjord. Det sikrer oppetid om det skulle oppstå nedetid på fiberlinjer. Datasenteret har N+1 redundans på infrastruktur.

 • Sikkerhet

  Datasenteret har fokus på høyt sikkerhetsnivå, som bl.a. inkluderer videoovervåking, adgangskontroll tilkoblet lokalt sikkerhetsselskap, brannslukking, alarmer tilkoblet lokalt brannvesen og sikkerhetssoner.

 • Strøm

  Datasenteret har redundant strømforsyning med to separate strømkurser, UPS'er og nødstrømaggregat som starter umiddelbart etter strømbrudd. Strømaggregat kan holde oppe strøm i 48 timer.

 • Kjøling

  Datasenteret har vannkjølesystem med tilførsel av vann fra fjorden inn mot Flekkefjord. Det er redundans på kjølesystemet om hovedkjølesystemet skulle svikte.

 • Miljøvennlig

  Datasenteret er bygget opp med miljøvennlige løsninger. Det jobbes målbevisst med løsninger og rutiner. Datasenteret kjøles med Vannkjøling fra fjorden og strøm tilføres fra solcellepanel.