Drifts og sikkerhets -tjenesten Iserv Sikker Klient vil fungere som et ekstra forsvarsverk mot sikkerhetstrusler gjennom 24/7 overvåking av datatrafikk og adferdsmønster

Iserv tar totalansvar for drift og sikkerhet helt ut til arbeidsstasjonen med sikkerhetstjenesten:

Iserv Sikker Klient

  • Next gen antivirus med sentralstyring og rapportering
  • Webprotection for blokkering av usikre nettsteder, malware, Phising, Spam, mm
  • Fjerndrift og overvåking av arbeidsstasjoner
  • Forebyggende vedlikehold basert på rapporter 
  • Management av Windows og 3-parts programvare 

Iserv Multitjeneste plattform oppdateres med sikkerhetstjenesten:

Iserv Sikker Klient +

  • Iserv Sikker Klient installert
  • AI programvare som overvåker arbeidsstasjonene rapporterer hendelser basert på endrede adferdsmønster og utfører samtidig tiltak.
  • PC’er overvåkes fra Iserv supportsenter, og melder fra til bruker om trusler
  • Ved alvorlige trusler kobles PC automatisk fra nettverket