Drifts og sikkerhets -tjenesten Iserv Sikker Klient vil fungere som et ekstra forsvarsverk mot sikkerhetstrusler gjennom 24/7 overvåking av datatrafikk og adferdsmønster

Iserv tar totalansvar for drift og sikkerhet helt ut til arbeidsstasjonen med sikkerhetstjenesten:

Iserv Sikker Klient

Sikkehetsløsning med endpoint detection

  • Ende-til-ende AI-basert sikkerhetstjeneste som monitorerer serverløsninger og endeutstyr for spam, virus, trusler og endring i adferdsmønster
  • Sårbarheter og trusler på server og endeutstyr monitoreres og overvåkes fra Iserv driftssenter hvor utførende rapportering og tiltak utføres før skaden oppstår. 
  • Ved alvorlige trusler kobles PC automatisk fra nettverket
  • Ivaretar kontroll av mobile enheter for databeskyttelse
  •  Webprotection for blokkering av usikre nettsteder, malware, Phising, Spam, mm

Sikkerhet og compliance

Sikkerhetsplattformen understøttes av en compliance tjenesten som ivaretar samsvar overfor revisjoner på plattformtjenesten til alle kunder

  • Tjeneste som ivaretar samsvar overfor interne revisjoner med ukentlige gjennomganger og oppdateringer av plattformkritiske patcher og sårbarheter
  • Driftstjeneste som rapporteer trusler og sårbarheter på servere, data og endeutstyr
  • Sikkerhetsansvarlige driver kontinuerlig trusseletterretning, deteksjon og håndtering av sikkerhetshendelser 24/7