Digital arbeidsplass

Digital Arbeidsplass er en Microsoft (Office) 365 Desktop løsning til en fast pris per måned som ivaretar sikkerheten på din arbeidsplass og  består av sikkerhetsverktøy med tjenester for overvåking, trusselhåndtering og automatiske sikkerhetsoppdateringer fra Iserv service- og supportsenter.  Digital Arbeidsplass inkluderer også SharePoint intranett tilpasset din bedrift, OneDrive skylagring og Teams som samspiller med bedriftens intranett. 

Digital Arbeidsplass
Standard

400 nok

bruker / mnd

Inkluderer Microsoft 365 Business Standard lisens

Etablerer SharePoint Intranett med arbeidsområder og dokumentbibliotek for kontorer, avdelinger og brukere. 

Oppsett og synkronisering av OneDrive og Teams mot 365 Intranett.

Oppsett av din arbeidsstasjon med Microsoft 365 Business Standard.

Oppgraderer arbeidsstasjonen til Windows 10 Pro. 

Office  lisenser med OneDrive, Outlook, Word, Excel, OneNote, PowerPoint, Teams, SharePoint og Publisher til bruk på opptil 5 brukerenheter.

Mail oppsett på brukers arbeidsstasjon.

Backup av mailbokser, SharePoint og OneDrive utover 30 dager.

Iserv sikker klient + utvider sikkerheten på din arbeidsplass med et avansert AI basert trusselbeskyttelseprogram som overvåker arbeidsstasjonen, kobler den fra nettverk ved trusler  og rapporterer hendelser basert på endrede adferdsmønster. 

Micrososft Oulook Epost system som forhindrer SPAM, pishing, ransomware og malware

Oppsett av 2-trinnspålogging (passord, mobilkode) for en sikrere pålogging. Skal primært forhindre en frarøving av passord og sikre dine kontoer for eksternt inbrudd. 

Fjernstyring av brukers arbeidsstasjon fra Iserv supportsenter.

Digital Arbeidsplass
Premium

459 nok

bruker / mnd

Inkluderer Micrososft 365 Business Premium lisens med Intune

Etablerer SharePoint Intranett med arbeidsområder og dokumentbibliotek for kontorer, avdelinger og brukere. 

Oppsett og synkronisering av OneDrive og Teams mot 365 Intranett.

Oppsett av din arbeidsstasjon med Microsoft 365 Business Premium.

Oppgraderer arbeidsstasjonen til Windows 10 Pro. 

Office  lisenser med OneDrive, Outlook, Word, Excel, OneNote, PowerPoint, Teams, SharePoint og Publisher til bruk på opptil 5 brukerenheter.

Mail oppsett på brukers arbeidsstasjon.

Intune – løsning for å administrere arbeidsstasjoner og mobiler med konfigurasjoner og policy oppsett. 

Backup av mailbokser, SharePoint og OneDrive utover 30 dager.

Microsoft Defender for endpoint er en sikkerhetsplattform som benyttes for å forhindre, oppdage og håndtere virus og trusselsituasjoner.

Micrososft Oulook Epost system som forhindrer SPAM, pishing, ransomware og malware

Oppsett av 2-trinnspålogging (passord, mobilkode) for en sikrere pålogging. Skal primært forhindre en frarøving av passord og sikre dine kontoer for eksternt inbrudd. 

Gratis brukerstøtte inntil 15 min. per henvendelse.

Fjernstyring av brukers arbeidsstasjon fra Iserv supportsenter.

Registrere PC’er og mobiler i Intune for administrasjon og kontroll

Konfigurere sikkerhetsinnstillinger på din Windows 10 PC. 

Automatisk oppdateringer av Office og Windows 10    

Automatisk oppdatering av nye programversjoner og patcher

Distribuere programmer til din PC automatisk.

Oppsett av Sikkerhetspolicy 

iserv desktop i skyen

Iserv Desktop i skyen er en Digital Arbeidsplass med tillegg av en Windows Desktop løsning som gir tilgang til bedriftens datasystemer og egen filserver på en dedikert serverløsning hostet i Iserv Datasenter (Privat skyløsning). Iserv Desktop leveres med oppsett av Digital Arbeidsplass som bl.a. inkluderer Microsoft 365, 365 Intranettløsning, avansert sikkerhetsløsning, bedriftens IT-systemer og tilgang til filserver. Tjenesten leveres med ende-til-ende brukerstøtte fra Iserv supportsenter.

Iserv Desktop i Skyen er en skalerbar løsning basert på en månedspris per bruker inkludert alle lisenser.

Desktop Standard

650 nok

bruker/mnd

med Microsoft 365 standard og sikkerhetsløsning 

 

Windows arbeidsområde på en dedikert server hos Iserv. 

Tilgang til filområde og 2 av bedriftens IT-løsninger migrert til serveren. 

Oppsett av brukerens PC mot dedikert server hos Iserv

Oppsett av din arbeidsstasjon med tilgang til Microsoft 365 Business Standard.

Office pakken installeres for bruk på Windows Desktop server og på brukerens lokale PC med opptil 4 lokale brukerenheter. 

Office 365 lisenser med OneDrive, Outlook, Word, Excel, OneNote, PowerPoint, Teams, SharePoint og Publisher til bruk på opptil 5 brukerenheter.

Mail oppsett på brukers arbeidsstasjon. 

Iserv sikker klient sikrer din arbeidsplass med: 

  • Antivirus med sentralstyring og rapportering
  • Webprotection for blokkering av usikre nettsteder, malware, pishing, spam mm.
  • Fjerndrift og overvåking av arbeidsstasjoner
  • Management av Windows 3-parts programmer
  • Forebyggende vedlikehold

Gratis brukerstøtte inntil 15 min. per henvendelse.

Fjernstyring av brukers arbeidsstasjon fra Iserv supportsenter.

Desktop 365

750 nok

bruker/mnd

med 365 intranett og utvidet sikkerhetsløsning

 

Windows arbeidsområde på en dedikert server hos Iserv. 

Tilgang til filområde og 2 av bedriftens IT-løsninger migrert til serveren. 

Oppsett av brukerens PC mot dedikert server hos Iserv

Oppsett av din arbeidsstasjon med tilgang til Microsoft 365 Business Standard.

Office pakken installeres for bruk på Windows Desktop server og på brukerens lokale PC med opptil 4 lokale brukerenheter. 

Office 365 lisenser med OneDrive, Outlook, Word, Excel, OneNote, PowerPoint, Teams, SharePoint og Publisher til bruk på opptil 5 brukerenheter.

Mail oppsett på brukers arbeidsstasjon. 

Etablerer SharePoint Intranett med arbeidsområder og dokumentbibliotek for kontorer, avdelinger og brukere. 

Oppsett og synkronisering av OneDrive og Teams mot 365 Intranett.

Backup av mailbokser, SharePoint og OneDrive utover 30 dager.

Iserv sikker klient + utvider sikkerheten på din arbeidsplass med et avansert AI basert trusselbeskyttelseprogram som overvåker arbeidsstasjonen, kobler den fra nettverk ved trusler  og rapporterer hendelser basert på endrede adferdsmønster. 

Oppsett av 2-trinnspålogging (passord, mobilkode) for en sikrere pålogging. Skal primært forhindre en frarøving av passord og sikre dine kontoer for eksternt inbrudd. 

Gratis brukerstøtte inntil 15 min. per henvendelse.

Fjernstyring av brukers arbeidsstasjon fra Iserv supportsenter.

Desktop 365 Premium

809 nok

bruker/mnd

med 365 intranett, utvidet sikkerhetsløsning og automatisering av PC Drift

Windows arbeidsområde på en dedikert server hos Iserv. 

Tilgang til filområde og 2 av bedriftens IT-løsninger migrert til serveren. 

Oppsett av brukerens PC mot dedikert server hos Iserv

Oppsett av din arbeidsstasjon med Microsoft 365 Business Premium.

Oppgraderer arbeidsstasjonen til Windows 10 Pro. 

Office  lisenser med OneDrive, Outlook, Word, Excel, OneNote, PowerPoint, Teams, SharePoint og Publisher til bruk på opptil 5 brukerenheter.

Mail oppsett på brukers arbeidsstasjon.

Intune – løsning for å administrere arbeidsstasjoner og mobiler med konfigurasjoner og policy oppsett. 

Etablerer SharePoint Intranett med arbeidsområder og dokumentbibliotek for kontorer, avdelinger og brukere. 

Oppsett og synkronisering av OneDrive og Teams mot 365 Intranett.

Backup av mailbokser, SharePoint og OneDrive utover 30 dager.

Iserv sikker klient + utvider sikkerheten på din arbeidsplass med et avansert AI basert trusselbeskyttelseprogram som overvåker arbeidsstasjonen, kobler den fra nettverk ved trusler  og rapporterer hendelser basert på endrede adferdsmønster. 

Oppsett av 2-trinnspålogging (passord, mobilkode) for en sikrere pålogging. Skal primært forhindre en frarøving av passord og sikre dine kontoer for eksternt inbrudd. 

Gratis brukerstøtte inntil 15 min. per henvendelse.

Fjernstyring av brukers arbeidsstasjon fra Iserv supportsenter.

Konfigurere sikkerhetsinnstillinger på din Windows 10 PC. 

Konfigurere PC’er til å installere oppdateringer for Office og Windows 10 automatisk.   

Distribuere Office programmer til din PC automatisk.

Oppsett av Sikkerhetspolicy for å beskytte bedriftsdata.