oppnå bedre sikkerhet med
Digital arbeidsplass

 

Digital Arbeidsplass er en Microsoft 366 løsning som ivaretar sikkerheten på din arbeidsplass. Digital Arbeidsplass består bl.a. av CyberVakt tjeneste, utvidet beskyttelse mot internett trusler og nettrafikk, sårbarheter, SPAM, Phising, automatiske oppdateringer av programvare og tilgangskontroll.

Sikker Digital Arbeidsplass
Standard

411 nok

bruker / mnd

Inkluderer Microsoft 365 Business Standard lisens

Overvåking og tiltak ved angrep fra Iserv  driftssenter

Oppsett av PC med Microsoft 365 Business Standard.

Office  lisenser med OneDrive, Outlook, Word, Excel, OneNote, PowerPoint, Teams, SharePoint og Publisher til bruk på opptil 5 brukerenheter.

Oppsett av epost

Backup av mailbokser, SharePoint og OneDrive utover 30 dager.

Antivirusprogram med  et avansert AI basert trusselbeskyttelseprogram som varsler hendelser og  kobler den fra nettverk ved mulig angrep .

Micrososft Oulook Epost system som forhindrer SPAM, phishing, ransomware og malware

Oppsett av 2-trinnspålogging (passord, mobilkode) for en sikrere pålogging. Skal primært forhindre en frarøving av passord og sikre dine kontoer for eksternt inbrudd. 

Fjernstyring av brukers arbeidsstasjon fra Iserv supportsenter.

Tilleggstjenester:

 • Sikker nettrafikk på mobile enheter (Kr 49,-)
 • Sharepoint intranett for din bedrift (Kr 50,-)

Sikker Digital Arbeidsplass
Premium

476 nok

bruker / mnd

Inkluderer Microsoft 365 Business Premium lisens med Intune

Overvåking og tiltak ved angrep fra Iserv driftssenter

Oppsett av din arbeidsstasjon med Microsoft 365 Business Premium.

Office  lisenser med OneDrive, Outlook, Word, Excel, OneNote, PowerPoint, Teams, SharePoint og Publisher til bruk på opptil 5 brukerenheter.

Mail oppsett på brukers arbeidsstasjon.

Backup av mailbokser, SharePoint og OneDrive utover 30 dager.

Microsoft Defender for endpoint er en sikkerhetsplattform som benyttes for å forhindre, oppdage og håndtere/varsle virus og trusselsituasjoner.  

Micrososft Oulook Epost system som forhindrer SPAM, phishing, ransomware og malware

Oppsett av 2-trinnspålogging (passord, mobilkode) for en sikrere pålogging. Skal primært forhindre en frarøving av passord og sikre dine kontoer for eksternt inbrudd. 

Fjernstyring av brukers arbeidsstasjon fra Iserv supportsenter.

Registrerer PC’er og mobiler i Intune for administrasjon, kontroll og automatisk oppdatering og utrulling av programvareve

Tilleggstjenester:

 • Sikker nettrafikk på mobile enheter (Kr 29,-)
 • Sharepoint intranett for din bedrift (Kr 50,-)

Sikker Digital Arbeidsplass
Mobil og nettbrett

244 nok

bruker / mnd

Inkluderer Microsoft 365 for mobil og nettbrett

Overvåking og tiltak ved angrep fra Iserv driftssenter

Oppsett av  Microsoft 365 Office apper for din  mobil og nettbrett.

Backup av mailbokser, SharePoint og OneDrive utover 30 dager.

Microsoft Defender for endpoint er en sikkerhetsplattform som benyttes for å forhindre, oppdage og håndtere/varsle virus og trusselsituasjoner.  

Micrososft Oulook Epost system som forhindrer SPAM, phishing, ransomware og malware

Oppsett av 2-trinnspålogging (passord, mobilkode) for en sikrere pålogging. Skal primært forhindre en frarøving av passord og sikre dine kontoer for eksternt inbrudd. 

Fjernstyring av brukers arbeidsstasjon fra Iserv supportsenter.

Tilleggstjenester:

 • Sikker nettrafikk mobile enheter (Kr 29,-)  
 • Mobilabonnement fra Telenor eller Nortel
 • Mobilt bedriftsnett
 • Teams med tale

Sikker drift og lagring av data på vårt datasenter

Windows Desktop gir deg et arbeids- og filområde for drift av dine lokale IT-systemer på en sikker dedikert server på Iserv Datasenter. Desktop produktene inkluderer en sikker Digital Arbeidsplass med Microsoft 365, SharePoint løsning, utvidet sikkerhetsløsning på email, virus og trusselhåndtering og en CyberVakt tjeneste 24/7.  En total sikker løsnig for dine IT-systemer og digitale arbeidsverktøy. Ta kontakt  om du ønsker andre driftsløsninger så gir vi deg en fast pris på driftstjenesten.

Windows Desktop Standard

661 nok

bruker/mnd

med Microsoft 365 standard og utvidet sikkerhetsløsning 

 

Windows arbeidsområde på en dedikert server hos Iserv. 

Tilgang til filområde og 2 av bedriftens IT-løsninger migrert til serveren. 

Oppsett av brukerens PC mot dedikert server hos Iserv

CyberVakt 24/7

Oppsett av din arbeidsstasjon med tilgang til Microsoft 365 Business Standard.

Office pakken installeres for bruk på Windows Desktop server og på brukerens lokale PC med opptil 4 lokale brukerenheter. 

Office 365 lisenser med OneDrive, Outlook, Word, Excel, OneNote, PowerPoint, Teams, SharePoint og Publisher til bruk på opptil 5 brukerenheter.

Mail oppsett på brukers arbeidsstasjon. 

Iserv sikker klient sikrer din arbeidsplass med: 

 • Antivirus med sentralstyring og rapportering
 • Webprotection for blokkering av usikre nettsteder, malware, pishing, spam mm.
 • Fjerndrift og overvåking av arbeidsstasjoner
 • Management av Windows 3-parts programmer
 • Forebyggende vedlikehold

Oppsett av 2-trinnspålogging (passord, mobilkode) for en sikrere pålogging. Skal forhindre en frarøving av passord og sikre dine kontoer for eksternt inbrudd. 

Gratis brukerstøtte inntil 15 min. per henvendelse.

Fjernstyring av brukers arbeidsstasjon fra Iserv supportsenter.

Windows Desktop
365

761 nok

bruker/mnd

med 365 intranett og utvidet sikkerhetsløsning

 

Windows arbeidsområde på en dedikert server hos Iserv. 

Tilgang til filområde og 2 av bedriftens IT-løsninger migrert til serveren. 

Oppsett av brukerens PC mot dedikert server hos Iserv

CyberVakt 24/7

Oppsett av din arbeidsstasjon med tilgang til Microsoft 365 Business Standard.

Office pakken installeres for bruk på Windows Desktop server og på brukerens lokale PC med opptil 4 lokale brukerenheter. 

Office 365 lisenser med OneDrive, Outlook, Word, Excel, OneNote, PowerPoint, Teams, SharePoint og Publisher til bruk på opptil 5 brukerenheter.

Mail oppsett på brukers arbeidsstasjon. 

Etablerer SharePoint Intranett med arbeidsområder og dokumentbibliotek for kontorer, avdelinger og brukere. 

Oppsett og synkronisering av OneDrive og Teams mot 365 Intranett.

Backup av mailbokser, SharePoint og OneDrive utover 30 dager.

Iserv sikker klient + utvider sikkerheten på din arbeidsplass med et avansert AI basert trusselbeskyttelseprogram som overvåker arbeidsstasjonen, kobler den fra nettverk ved trusler  og rapporterer hendelser basert på endrede adferdsmønster. 

Oppsett av 2-trinnspålogging (passord, mobilkode) for en sikrere pålogging. Skal primært forhindre en frarøving av passord og sikre dine kontoer for eksternt inbrudd. 

Gratis brukerstøtte inntil 15 min. per henvendelse.

Fjernstyring av brukers arbeidsstasjon fra Iserv supportsenter.

Windows Desktop
365 Premium

826 nok

bruker/mnd

med 365 intranett, utvidet sikkerhetsløsning og automatisering av PC Drift

Windows arbeidsområde på en dedikert server hos Iserv. 

Tilgang til filområde og 2 av bedriftens IT-løsninger migrert til serveren. 

Oppsett av brukerens PC mot dedikert server hos Iserv

CyberVakt 24/7

Oppsett av din arbeidsstasjon med Microsoft 365 Business Premium.

Oppgraderer arbeidsstasjonen til Windows 10 Pro. 

Office  lisenser med OneDrive, Outlook, Word, Excel, OneNote, PowerPoint, Teams, SharePoint og Publisher til bruk på opptil 5 brukerenheter.

Mail oppsett på brukers arbeidsstasjon.

Intune – løsning for å administrere arbeidsstasjoner og mobiler med konfigurasjoner og policy oppsett. 

Etablerer SharePoint Intranett med arbeidsområder og dokumentbibliotek for kontorer, avdelinger og brukere. 

Oppsett og synkronisering av OneDrive og Teams mot 365 Intranett.

Backup av mailbokser, SharePoint og OneDrive utover 30 dager.

Iserv sikker klient + utvider sikkerheten på din arbeidsplass med et avansert AI basert trusselbeskyttelseprogram som overvåker arbeidsstasjonen, kobler den fra nettverk ved trusler  og rapporterer hendelser basert på endrede adferdsmønster. 

Oppsett av 2-trinnspålogging (passord, mobilkode) for en sikrere pålogging. Skal primært forhindre en frarøving av passord og sikre dine kontoer for eksternt inbrudd. 

Gratis brukerstøtte inntil 15 min. per henvendelse.

Fjernstyring av brukers arbeidsstasjon fra Iserv supportsenter.

Konfigurere sikkerhetsinnstillinger på din Windows 10 PC. 

Konfigurere PC’er til å installere oppdateringer for Office og Windows 10 automatisk.   

Distribuere Office programmer til din PC automatisk.

Oppsett av Sikkerhetspolicy for å beskytte bedriftsdata.