Category Archives: Nyheter

Iserv inngår avtale med AMS som deres Skyleverandør

03.08.2015: AMS er lokalisert på Moi i Lund kommune og har siden starten i 1986 utviklet og levert programvare til en rekke industri- og service bedrifter i inn- og utland. AMS leverer i dag skyløsningen diRect for timeregistrering, transport/turregistreringer og Jobb for planlegging/overvåking av aktiviteter og ressurser på alle nye plattformer (web, nettbrett, mobil). Iserv

Les mer

Iserv inngår avtale med Astrup Fearnley Shipping

15.01.2015. Iserv inngår avtale med Astrup Fearnley Shipping på utvikling og forvaltning av Shipping Portal løsningen. Avtalen innebærer forvaltning av dagens løsning, nyutvikling og oppgradering/migrering til nyere versjoner av standard programvare.

Iserv inngår driftsavtale med Sørlandets Rehabiliteringssenter

10.01.2015: Iserv inngår avtale på sin IT-tjeneste med Sørlandets Rehabiliteringssenter. Iserv skal drifte alle IT-systemene til kunden fra Iserv driftsplattform (Iserv Drift). Skal samtidig levere sin brukerplattform Iserv Desktop som tilpasser IT-tjenesten med kommunikasjonstjenester og nødvendige programmer. Sørlandets Rehabiliteringssenter holder til i Eiken i Hægebostad kommune. De leverer rehabiliteringstjenester på spesialhelsetjenestenivå gjennom driftsavtaler med Helse

Les mer

FPE velger Iserv sin Intranettløsning i Sharepoint

11.06.2014 Iserv skal levere sin Intranett Sharepoint 2013 løsning til Fire Protection Engineering med utvidelse av Business Intelligence (BI) tjenester knyttet opp mot FPE’s kjernesystemer. Løsningene skal også integreres mot FPE’s Styringssystem i Sharepoint. Løsningen skal utvikles på Iserv nettskyplattform med tilhørende drift på kundens egen Sharepoint plattform.

Zirkel/Fire Protection Engineering velger Iserv

16.08.2013 Iserv skal sammen med Zirkel levere et styrings, produksjons- og dokumenthåndteringssystem i SharePoint 2013  for selskapet Fire Protection Engineering (FPE). Zirkel har gjennomført en prosesskartlegging med implementasjon av prosesser og arbeidsflyt mot FPE’s kjernesystemer. Iserv skal via sitt rammeverk i Sharepoint 2013 implementere et Styrings, produksjons- og dokumenthåndteringssystem som skal sikre den daglige kvalitet i leveransen av FPE’s kjerneprodukter.  Zirkel arbeider

Les mer

Iserv utvider driftsavtale med Tratec.as

15.02.2013 Tratec.as er et holdingsselskap på Sørlandet med 220 ansatte. Iserv har utvidet sin driftsavtale med Tratec for sine underselskaper Tratec Norcon, Tratec Teknikken, Tratec Offshore Solutions, Tratec Farsund Offshore Group, Tratec Koab, Tratec Agder Maskin og BioCom. Iserv leverer Kontorløsning med Hosted Exchange 2013 og flere bransjeløsninger fra vår nettskyplattform. Selskapene har kontorer i

Les mer

Iserv signerer driftsavtale med Stenersen Chartering AS

15.12.2012 Stenersen Chartering as har valgt Iserv Computing som driftsleverandør for sine IT-tjenester. Stenersen Chartering  har kontor i Oslo og er et chartering selskap i Stenersen Group med hovedkontor i Bergen. Iserv skal levere IT-tjenester som en cloud tjeneste (IaaS) med basis IT-drift og drift av shippingrelaterte applikasjoner.

Lorentzen & Stemoco velger Iserv

31.10.2012 Lorentzen & Stemoco har valgt Iserv Computing as som outsourcing-leverandør for sine IT-tjenester. Lorentzen & Stemoco er en stor norsk aktør innen skipsmegling med kontorer i Oslo, London, Geneve, Shanghai, Singapore, Antwerpen og Beijing. Lorentzen & Stemoco benytter flere kritiske IT-tjenester i form av SaaS-baserte portalløsninger (Ligthouse) integrert mot CRM og Sharepoint, og utvidete

Les mer

NextNet forlenger avtale med Iserv Computing as (01.09.2012)

Iserv Computing har fra 01.08.2012 forlenget avtalen med NextNet as på drift, leveranse og utvikling av portalløsningen Holonett. NextNet er leverandør av fast trådløst internett basert på 5Ghz og WiMAX med nett bygget ut på Sørlandet, Oslo, Østfold og Gjøvik. Holonett er NextNet sitt Operating Support System (OSS).  Løsningen er integrert mot NextNet sitt Business

Les mer

Iserv bistår AMV as i fornyelse av IT-plattformen (01.04.2012)

Andersen Mekaniske Verksted (AMV) as sin hovedvirksomhet er innenfor tunell/gruve segmentet og Offshore industrien. AMV har hovedkontor i Flekkefjord og er et internasjonalt selskap med virksomheter i Sør-Amerika og Asia. Selskapet har totalt 180 ansatte. AMV har gjennom 2012 fornyet sin IT-plattform med nye servere, applikasjoner og nettverk. Iserv har bistått Kunden under IT-prosjektet og

Les mer

Iserv inngår partnerskap med Holte as (01.03.2012)

Holte er en av landets ledende leverandør av programvare, kurs og tjenester til bygg, anlegg og eiendomsnæringen. Iserv er valgt som hosting-leverandør av Holte sin programvare JobOffice spesialtilpasset for rørleggerbransjen. Iserv drifter i dag ca. 60 kunder på JobOffice. Løsningen er integrert mot Iserv’s  kontorløsning i nettskyen.

Iserv gratulerer Parat Halvorsen as med nye Lister Teknologisenter (03.01.2012)

Parat Halvorsen As er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg og leverer sine løsninger til industri, skip og offshore. Iserv drifter IT-plattformen til Parat Halvorsen i en delt driftsmodell (IaaS) hvor størsteparten av ressursene driftes fra Iserv datasentral og noen ressurser er lokalisert hos Kunden.  Parat Halvorsen har vært Iserv’s driftskunde over mange år

Les mer