You are currently viewing Kommuneavtale på leveranse av mobiltelefoner og sentralbordløsninger til 25 mill. NOK

Kommuneavtale på leveranse av mobiltelefoner og sentralbordløsninger til 25 mill. NOK

Iserv ved Mobit Lister har inngått en avtale med kommunene Flekkefjord, Lyngdal, Farsund, Sirdal og Hægebostad for leveranse av mobilutstyr, sentralbordløsninger, kontaktsenter, konfigurasjoner og konsulentbistand. Avtalen har en verdi  på 25 mill over en seksårsperiode.