You are currently viewing Astrup Fearnley Code velger Iserv som utviklingspartner for Fearnley Securities
28. september 2022

Astrup Fearnley Code velger Iserv som utviklingspartner for Fearnley Securities

Astrup Fearnley Code og Iserv Computing skal sammen utvikle en felles CRM løsning for Fearnley Securities. Løsningen skal utvikles på Skyplattformen Dynamics 365 for Sale og  Microsoft 365.  Løsningen skal håndtere Fearnley Securities klienter,  investorer, og salg av direkte investeringer i shipping og «real-estate» prosjekter. Løsningen skal også inkludere de gjenværende tjenestene til en fullservice investeringsbank, handel i verdipapirer, aksje og renteanalyser, investeringsbanktjenester i aksje- og gjeldskapaitalmarkeder og en bedriftstilgangtjeneste.

Løsningen skal også inkludere On Boarding og KYC for Fearnley Securities kunder.  

Fearnley Securities er en del av Astrup Fearnley Group og er en fullverdig investeringsbank som arbeider med investment Banking, aksje og kredittundersøkelser, aksje og kredittsalg, corporate access og Operation som dekker Legal & Compliance, Risk Management, Middle Office, Finance, ICT, HR and Office administration.