You are currently viewing Tratec inngår avtale med Iserv på Mobile tjenester
10 desember 2020

Tratec inngår avtale med Iserv på Mobile tjenester

Tratec Gruppen har inngått avtale med Iserv/Mobit på leveranse av mobile tjenester fra vår Multitjeneste plattform. Avtalen har en varighet på 3-år.

Tratec er et industrikonsern innen elektrisitet, automasjon og mekanisk industri, bygg, boliger samferdsel og offshore. Selskapet har 350 ansatte med hovedkontor i Farsund og kontorer fordelt på hele sørlandet.