You are currently viewing Astrup Fearnley inngår avtale med Iserv på leveranse av IT-tjenester
10 februar 2021

Astrup Fearnley inngår avtale med Iserv på leveranse av IT-tjenester

Avtalen gjelder leveranse av en IT-tjeneste for drift og brukerstøtte av selskapets IT-systemer. Avtalen gjelder for 3-år.

Astrup Fearnley er en global tilbyder av skipsmegling, forskning, finans- og rådgivningstjeneste til investorer og maritime selskaper over hele verden.