You are currently viewing Kunstig Intelligens kommer snart til din Microsoft 365

Kunstig Intelligens kommer snart til din Microsoft 365

Microsoft vil snart lansere Microsoft 365 Copilot som er en avansert medhjelper til dine Office-applikasjoner som Word, Excel, Outlook, Teams, etc. På samme måte som ved bruk av ChatGPT er Microsoft 365 Copilot en medhjelper som gir dere muligheter til å kommunisere med Office programmene ved hjelp av språk kommandoer istedenfor ved bruk av knapper og ikoner. Dette skal kunne effektivisere arbeidet betraktelig.  
Noen eksempler på bruk:
I Word-appen kan brukeren for eksempel gi kommandoer av typen «gjør det tredje avsnittet mer konsist», eller «endre tonen i dokumentet til en mer uformell stil». Ved hjelp av slike korte kommandoer kan CoPilot både skrive, redigere og oppsummere tekster for brukeren.
Den kan også omskrive, legge til informasjon og utføre flere typer oppgaver, inkludert endre aspekter ved teksten som ikke nødvendigvis er teknisk feil – slik som stil og tone.
I Excel kan CoPilot bistå i å analysere og utforske dataene, og la brukeren stille spørsmål om dataene med naturlig språk, i stedet for kun gjennom formler. Medhjelperen kan her brukes til å avdekke korrelasjoner i dataene, foreslå nye formler og generere modeller basert på spørsmålene dine, og mer.
I Powerpoint kan Copilot benyttes til å blant annet konvertere eksisterende, skrevne dokumenter til komplette presentasjoner med notater, eller generere en ny presentasjon med enkle kommandoer. Man kan også bruke naturlig språk til å justere layout, omformatere tekst og andre ting.
«Lag en fem siders presentasjon basert på et Word-dokument og legg in relevante bilder» er et eksempel på en kommando man kan gi Copilot i Excel.
Vi legger ved en link fra Microsoft Bloggen som viser bruken av Microsoft 365 Copilot i mer detalj:
Introducing Microsoft 365 Copilot | Microsoft 365 Blog
Det er ikke satt en dato for lansering I Norge, men den vil bli lansert sen høsten 2023. Det vil også være en lisens for bruk av Microsoft 365 Copilot.
Vi vil komme tilbake til våre kunder når det nærmere seg lansering og bistå de som er interessert i å ta i bruk Microsoft 365 Copilot.