You are currently viewing Sikkerhetskopier trues

Sikkerhetskopier trues

I dette innlegget skal vi si litt om viktigheten av å ha gode rutiner for lagirng av sikkerhetskopier. 
En ny stor rapport om utpressingvirus utarbeidet av sikkerhetsselskapet Veeam viser at aktørene bak virus i økende grad retter seg mot den ene beskyttelsene bedrifter har mot løsepengevirusangrep – nemlig sikkerhetskopiene. Veeam fant at over 93 prosent av angrepene retter seg mot bedriftens sikkerhetskopier. 

Hva kan bedriftene gjøre for å sikre at sikkerhetskopiene ikke blir tapt?

De fleste bedrifter har i dag sikkerhetskopier av data. Men er sikkerhetskopien god nok, og er den sikret mot at angripere ikke får tilgang til sikkerhetskopiene? 
Det viktigste tiltak for gode sikkerhetskopier er å lagre sikkerhetskopiene på et område som er fysisk avskåret fra det øvrige nettverket.  For også å sikre seg mot fysiske innbrudd anbefaler vi at sikkerhetskopiene er lagret utenfor bedriftens lokaler på et sikkert sted.
Et annet tiltak er at sikkerhetskopiene er lagret på en måte som gjør dem uforanderlige og umulig å endre på. 
Vi anbefaler at virksomheter har gode Backuprutiner og gode rutiner for lagring av sikkerhetskopier ut av hus, kryptert,  gjort uforanderlige og gjerne lagret på flere kopier på to ulike medier.      
Du finner også mer informasjon om IT-løsninger med fokus på sikkerhet og sikkerhetskopiering på vår hjemmeside:
PC/Mobil og skyløsninger:
https://iserv.no/digital-arbeidsplass/
IT-Drift / Datasenter løsninger:
https://iserv.no/sikkerhetslosning/
Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan du skal ivareta god sikkerhetskopiering ta kontakt med oss på Email, Telefon eller kontaktskjema: