Vår Multitjeneste plattform tilbyr Driftsløsninger, Skytjenester og Mobiltjenester som en plattformtjeneste

Sikker Digital Arbeidsplass

Digital Arbeidsplass er en Microsoft 365 løsning som ivaretar sikkerheten på din arbeidsplass. En løsning for alle dine digitale arbeidsflater med utvidet sikkerhet og CyberVakt tjeneste 24/7.  – ISO/IEC 27001