Iserv 365 Skytjenester

Verktøy, rammeverk og løsninger som benyttes til å bygge digitale plattformløsninger på

Microsoft 365, Dynamics 365 og Power Plattformen.

365 Skytjenester

Iserv 365 Skytjenester består av verktøy, rammeverk og løsninger som benyttes av flere store og små selskaper for å etablere en digital plattformløsning på Microsoft Skyløsninger.   

Ved etablering av en digital plattformløsning basert på Microsoft 365, Dynamics 365 og Power Plattformen anbefales det å ta utgangspunkt i bedriftens organisasjonsmodell med oppsett av organisasjonsstrukturer som kontorer, avdelinger, segmenter, brukere, roller med ivaretatt sikkerhet og tilganger.  Det bør videre etableres modeller for integrasjoner mellom de ulike Skytjenestene for å sette retningslinjer for hvordan brukere skal jobbe i de nye verktøyene. Rutiner for dokumenthåndtering, dokumentflyt, datalagring/områdebehandling, samhandling, kommunikasjon og informasjonsflyt må samspille i forhold til oppsatt organisasjonsstruktur.

Etter strukturen og integrasjonene beskrevet ovenfor er implementert er den totale plattformløsningen godt rustet for å gjøre funksjonelle endringer i og mellom løsningene ettersom organisasjonene endrer seg.  

Iserv 365 Skytjenester hjelper deg å implementere din organisasjonstruktur, etablere integrasjoner mellom løsningene og definere retningslinjer for bruk av Microsoft porteføljen i din organisasjon og på den enkelte arbeidsplass.   

365 Sharepoint Intranett

Et SharePoint intranett med arbeidsområder som gjenspeiler din organisasjon (kontor, avdelinger, segmenter, brukere) med oppsett av retningslinjer for lagring av dokumenter mot dine arbeidsområder og personlige mapper

 Grunnmuren i en digital plattformløsning begynner med å etablere et Sharepoint Intranett som gjenspeiler organisasjonens struktur (Kontor, avdeling, segment, brukere, roller) og innehar alle funksjoner for tilganger, sikkerhet, søketermer, dokumenthåndtering og prosjektorganisering. Det må videre etablere retningslinjer for integrasjon mellom de ulike løsningene som skal benyttes. 

365 Sales løsninger

Dynamics 365 Sales er Microsoft sin plattformløsning for salgs- og kundeoppfølging med oppsett av standardløsningene for Salg, Markedsføring og Service.

365 Sales består av verktøy og rammeverk som kobler sammen Dynamics, Microsoft 365 og Power Platfformen basert på en oppsatt integrasjonsstruktur.  Rammeverket  består også av komponenter som brukes for tilpasning av Dynamics 365 Sales prosesser, og utvikling av egne Sales (CRM) App løsninger som integreres sømløst i Dynamics 365 Sales.

365 Analytics - Power BI løsninger

Power Plattformen består bl.a. av Power BI som er en  løsning for å visualisere data fra ulike IT-systemer. Data presentasjonen er interaktive, hvor bruker kan filtrere på parametere for å gjøre dataanalyser på ulike nåver. Data kan presenteres visuelt i form av ulike typer diagrammer, og integreres mot en rekke OnPremise og skybaserte IT-systemer. 

365 Analytics har verktøy, rammeverk og maler for å bygge Power BI løsninger mot bl.a. Dynamics 365 Finance & Operation, Sharepoint Intranett, Microsoft Sales database, Office filer og ulike datakilder.