Iserv 365 Integrerte Skytjenester

Verktøy, rammeverk og løsninger som benyttes for å bygge digitale plattformløsninger på

Skyplattformene Microsoft 365, Dynamics 365 og Power BI

365 Integrerte Skytjenester

Iserv 365 Integrerte Skytjenester består av verktøy, rammeverk og løsninger som benyttes av flere store og små selskaper for å etablere en digital plattformløsning på Microsoft 365 Skyløsninger.   

Ved etablering av en digital plattformløsning basert på Microsoft 365, Dynamics 365 og Power BI anbefales det å ta utgangspunkt i bedriftens organisasjonsmodell med oppsett av organisasjonsstrukturer som kontorer, avdelinger, segmenter, brukere, roller med ivaretatt sikkerhet og tilganger.  Det bør videre etableres modeller for integrasjoner mellom de ulike Skytjenestene for å sette retningslinjer for hvordan brukere skal jobbe i de nye verktøyene. Rutiner for dokumenthåndtering, dokumentflyt, datalagring/områdebehandling, samhandling, kommunikasjon og informasjonsflyt må samspille i forhold til oppsatt organisasjonsstruktur.

Etter strukturen og integrasjonene beskrevet ovenfor er implementert er den totale plattformløsningen godt rustet for å gjøre funksjonelle endringer i og mellom løsningene ettersom organisasjonene endrer seg.  

Iserv 365 Integrerte Skytjenester hjelper deg å implementere din organisasjonstruktur, etablere integrasjoner mellom løsningene og definere retningslinjer for bruk av Microsoft porteføljen i din organisasjon og på den enkelte arbeidsplass.   

Microsoft 365 - Sharepoint Intranett

Grunnmuren i en digital plattformløsning basert på Microsoft 365 er å etablere et Sharepoint Intranett som gjenspeiler organisasjonens struktur (Kontor, avdeling, segment, brukere, roller) og innehar alle funksjoner for tilganger, sikkerhet, søketermer, dokumenthåndtering og prosjektorganisering. Det må videre etablere retningslinjer for integrasjon mellom de ulike løsningene som skal benyttes. 

Dynamics 365 CRM løsninger

Dynamics 365 CRM er Microsoft sin plattformløsning for kundeoppfølging med oppsett av standardløsningene (Apps) Salgsoppfølging, Markedsføring, Prosjekt, Felt og Kunde -service.   

 Iserv’s 365 Integrerte Skytjenester består av verktøy og rammeverk som kobler sammen Dynamics 365 og Microsoft 365 basert på en oppsatt integrasjonsstruktur.  Rammeverket  består også av komponenter som brukes for tilpasning av Dynamics 365 CRM prosesser, og utvikling av egne CRM App løsninger som integreres sømløst i Dynamics 365 CRM.  

Power BI løsninger

Power BI er en  løsning for å visualisere data fra ulike IT-systemer. Data presentasjonen er interaktive, hvor bruker kan filtrere på parametere for å gjøre dataanalyser på ulike nåver. Data kan presenteres visuelt i form av ulike typer diagrammer, og integreres mot en rekke OnPremise og skybaserte IT-systemer. 

Iserv 365 Integrerte Skytjenester har verktøy, rammeverk og maler for å bygge Power BI løsninger mot bl.a. Dynamics 365 Finance & Operation, Sharepoint Intranett, Microsoft CRM database, Office filer og ulike datakilder.