28. september 2022

Medpalett velger Iserv som Skypartner og inngår avtale på Digital Arbeidsplass og Drift.

Medpalett velger Iserv som Skypartner og inngår avtale på Digital Arbeidsplass på alle brukernes arbeidsstasjoner. Løsningen setter strenge krav til IT-sikkerhet.

Medpalett holder til ved Hanabryggene Teknologisenter i Sandnes og har patentert en produksjonsprosess som ivaretar antocyanene som finnes i blåbær og solbær med konsentrasjon av innholdet i en kapsel. Selskapet ble kjøpt opp av det store Life Science selskapet Evonik Nutrition & Care som distribuerer produktet på verdensbasis. 

28. september 2022

AMS velger Iserv som Skypartner og inngår avtale på Digital Arbeidsplass og Drift.

AMS velger Iserv som Skypartner og inngår avtale på Digital Arbeidsplass på alle brukernes arbeidsstasjoner. Iserv skal drifte AMS interne servere og skyløsninger. 

AMS ble etablert i 1986 og holder til på Moi i Rogaland.  AMS er en fagbedrift innenfor industriell IT og produksjon. AMS leverer løsninger innen planlegging, automatisering og datafangst mot mellomstore og store bedrifter i inn og utland. 

28. september 2022

Astrup Fearnley Code og Iserv Computing skal sammen utvikle en felles CRM løsning på Skyplattformen Dynamics 365 for Sale for kunden Fearnley Securities.

Astrup Fearnley Code og Iserv Computing skal sammen utvikle en felles CRM løsning for Fearnley Securities. Løsningen skal utvikles på Skyplattformen Dynamics 365 for Sale og  Microsoft 365.  Løsningen skal håndtere Fearnley Securities klienter,  investorer, og salg av direkte investeringer i shipping og «real-estate» prosjekter. Løsningen skal også inkludere de gjenværende tjenestene til en fullservice investeringsbank, handel i verdipapirer, aksje og renteanalyser, investeringsbanktjenester i aksje- og gjeldskapaitalmarkeder og en bedriftstilgangtjeneste. 

Fearnley Securities er en del av Astrup Fearnley Group og er en fullverdig investeringsbank som arbeider med investment Banking, aksje og kredittundersøkelser, aksje og kredittsalg, corporate access og Operation som dekker Legal & Compliance, Risk Management, Middle Office, Finance, ICT, HR and Office administration. 

15. Juni 2023

IPC velger Iserv som Skypartner og inngår avtale på Digital Arbeidsplass og Mobile tjenester

IPC velger Iserv som Skypartner og inngår avtale på Digital Arbeidsplass og mobile tjenester for alle stasjonære og mobile brukere. 

IPC er en landsdekkende leveradør av industrirør som holder tili Flekkefjord. Hovedmarkedet til IPC er landbasert oppdrett, prosessindustrien og kraftbransjen 

10. desember 2020

IMPETUS velger Iserv Multitjeneste plattform for sin private Cloud. Plattformtjenesten leveres med GPU baserte servertjenester med Iserv Sikkerhetsløsning. 

IMPETUS leverer avansert GPU basert programvare (IMPETUS Afea Solver) for beregningsmekanikk med kunder innenfor forsvaret, bilindustrien, produksjon og Olje & Gass.

1. april 2020

Skipsmeglerselskapet Fearnleys velger Skyløsningen Shipping Online for alle sine kontorer, avdelinger og segmenter.  

Fearnleys historie går tilbake til 1869 og er en av verdens mest moderne skipsmeglerselskap. Selskapet har hovedkontor i Oslo og utekontorer fordelt på 10 lokasjoner worldwide.

1. September 2021

Steis Mekaniske Verksted inngår avtale med Iserv på Digital Arbeidsplass og IT-Drift

Steis Mekaniske Verksted inngår avtale med Iserv på Digitial Arbeidsplass med Iserv Sikkerhetsløsning. 

Steis Mekaniske Verksted er en mekanisk bedrift lokalisert på Tonstad. Steis leverer tjenester innenfor bl.a. Hydraulikk, Maskinering, Sandblåsing og Konstruksjon til markeder innenfor Offshore, Industri og Bygg & Anlegg. 

5. August 2021

Norhard inngår avtale med Iserv på Digital Arbeidsplass og IT-Drift

Norhard – Norwegian Hard Rock Drilling – inngår driftsavtale med Iserv på driftstjenester fra vår Multitjeneste plattform.

Norhard lokalisert på Tonstad er en fullt integrert tjenesteleverandør av boringsløsninger på land.

10. januar 2020

Parat Halvorsen forlenger driftsavtalen på vår Multitjeneste plattform. 

Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Selskapet leverer komplette systemer til industri, skip og offshore over hele verden. Selskapet har benyttet Iserv som IT-leveranadør siden oppstarten av Iserv. 

1. april 2020

Astrup Fearnley inngår avtale med Iserv om leveranse av IT-tjenester

Avtalen gjelder leveranse av en IT-tjeneste for drift og brukerstøtte av selskapets endeutstyr. Avtalen gjelder for 3-år.

Astrup Fearnley er en global tilbyder av megling, forskning, finans- og rådgivningstjeneste til investorer og maritime selskaper over hele verden. 

1. mars 2020

Marlink velger Iserv som utviklingspartner

Marlink velger Iserv som utviklingspartner for selskapets Operation & Management nettverksløsning for Skip.

Marlink er en global nettverksleverandør som bygger smarte nettverksløsninger tilpasset kunders behov.

Selskapet har en høy global dekningsgrad gjennom deres intelligente hybride nettverk som kombinerer satelittkommunikasjon, landbasert teknologi og digitale løsninger 

10 desember 2020
10. desember 2020

Tratec Gruppen har inngått avtale med Iserv/Mobit på mobile tjenester

Tratec Gruppen har inngått avtale med Iserv/Mobit på leveranse av mobile tjenester fra vår Multitjeneste plattform. Avtalen har en varighet på 3-år.

Tratec er et industrikonsern innen elektrisitet, automasjon og mekanisk industri, bygg, boliger samferdsel og offshore. Selskapet har 350 ansatte med hovedkontor i Farsund og kontorer fordelt på hele sørlandet.

10. desember 2020

Flekkefjord Elektro har inngått en avtale med Iserv/Mobit på leveranse av mobile tjenester fra vår Multitjeneste plattform. Avtalen har en varighet på 3-år. 

Flekkefjord Elektro er et selskap innenfor sterk- og svakstrøm som leverer løsninger for skipsanlegg og innenfor et bredt spekter av landbaserte installasjoner. Flekkefjord Elektro har 70 ansatte med hovedkontor i Flekkefjord.

10. desember 2020

Kommunene har inngått avtale mde Iserv/Mobit på mPort e-handelsløsning for ansatte i kommunen.

mPort er en e-handelsløsning som gir kundene en fleksibilitet i valg og kjøp av eget IT-utstyr til de ansatte. mPort tilbyr også en digital løsning for administrasjon av kommunenes mobilinnkjøp som ivaretar retningslinjer for kjøp av Mobil/IT-utstyr.