Iserv Multitjeneste plattform - Driftsløsninger, Skytjenester og Mobiltjenester fra en og samme plattform til en fast pris per måned.

Iserv Multitjeneste plattform:

 • Driftsløsninger – Dedikerte serverløsninger fra privat og offentlig Sky – levert som en ende-til-ende Driftstjeneste helt ut til arbeidsstasjonen  
 • Skytjenester –  Applikasjoner i Skyen levert som en tjeneste fra vår Multitjeneste plattform 
 • Mobile tjenester – N-Able og Intune – Plattformtjeneste for sentral drift og administrering av mobile enheter levert som en tjeneste fra vår Multitjeneste plattform

Vi leverer Driftsløsninger, Skytjenester og Mobiltjenester tilpasset små og store kunder. Med utgangspunkt i dine IT-systemer og  infrastruktur skreddersyr vi en plattformløsning levert fra  vår Multitjeneste plattform. Vi tar totalansvar for drift, overvåking og sikkerhet av løsningen helt ut til arbeidsstasjoner og avtalt endeutstyr. Vi tar hånd om all kommunikasjon mot deres 3-partsleverandører. Tett opp mot driftsavdelingen der IT-systemene dine overvåkes sitter vårt supportsenter og bistår dere med IT-teknisk support og feilretting helt ut til din arbeidsstasjon.   

 Ønsker dere å se nærmere på en samlet plattformløsning fra Iserv kan vi tilby følgende prosess:

 • Basert på en gratis gjennomgang av dine IT-systemer legger vi frem et  løsningsforslag for en samlet plattformløsning  levert fra fra vår Multitjeneste plattform
 • Basert på valgt plattformløsning tilbyr vi en fast pris per måned for en driftsløsning med support, sikkerhetsløsninger og overvåking helt ut til arbeidsstasjonene

Fordeler Iserv Multitjeneste plattform:

 • Alle Driftsløsninger, Skytjenester og Mobiltjenester driftes fra en plattform;
 • Vi tar totalansvar for all IT-Drift helt ut til arbeidsstasjonen; 
 • Vi tar totalansvar for Skytjenester, Mobiltjenester og all kommunikasjon mot 3-parts leverandører;
 • Vi tilbyr ett kontaktpunkt for alle dine IT-henvendelser.

Multitjeneste plattform løsning:

 • Egen dedikert serverløsning for dine IT-systemer (administrative systemer, fagsystemer, etc.) som samspiller med Skytjenester og Mobiltjenester;  
 • Vår AI-baserte sikkerhetsløning  som brukes helt ut til arbeidsstasjonene og overvåkes 24/7; 
 • N-Able og Intune – Mobil plattformtjeneste for sentral drift og administrering av mobiler og Tablets som endeutstyr.