Iserv Multitjeneste plattform

Driftsløsninger, Skytjenester og Mobile tjenester

Iserv Multitjeneste plattform:
 • Driftsløsninger – Dedikerte driftsløsninger levert fra vårt Datasenter og Microsoft Azure – levert som en ende-til-ende løsning helt ut til arbeidsstasjonen
 • Skytjenester – Applikasjoner og IT-løsninger levert fra vårt Datasenter og Microsoft Azure
 • Mobile tjenester –  Plattformtjeneste for sentral drift og administrering av stasjonære og mobile enheter med mobil abonnement levert som en tjeneste fra vår Multitjeneste plattform

Vi leverer Driftsløsninger, Skytjenester og Mobile tjenester tilpasset små og store kunder. Med utgangspunkt i dine IT-systemer og  infrastruktur skreddersyr vi en plattformløsning levert fra  vår Multitjeneste plattform. Vi tar totalansvar for drift, overvåking og sikkerhet av løsningen helt ut til arbeidsstasjoner. Vi tar hånd om all kommunikasjon mot deres 3-partsleverandører. Tett opp mot driftsavdelingen der IT-systemene dine overvåkes sitter vårt supportsenter og bistår dere med IT-teknisk support og feilretting helt ut til din arbeidsstasjon.   

 Ønsker dere å se nærmere på en samlet plattformløsning fra Iserv kan vi tilby følgende prosess:

 • Basert på en gratis gjennomgang av dine IT-systemer legger vi frem et  løsningsforslag for en samlet plattformløsning  levert fra fra vår Multitjeneste plattform
 • Basert på valgt plattformløsning tilbyr vi en fast pris per måned for en driftsløsning med support, sikkerhetsløsninger og overvåking helt ut til arbeidsstasjonene

Fordeler Iserv Multitjeneste plattform:

 • Alle Driftsløsninger, Skytjenester og Mobile tjenester driftes fra en plattformtjeneste;
 • Vi tar totalansvar for all IT-Drift helt ut til arbeidsstasjonen og mobilen;
 • Vi knytter sammen IT og mobile tjenester i en tjeneste 
 • Vi tar totalansvar for Skytjenester, Mobile tjenester og all kommunikasjon mot 3-parts leverandører;
 • Vi tilbyr ett kontaktpunkt for alle dine IT-henvendelser.

Multitjeneste plattform løsning:

 • Egen dedikert serverløsning for dine IT-systemer (administrative systemer, fagsystemer, etc.) som samspiller med Skytjenester og Mobiltjenester;  
 • Vår AI-baserte sikkerhetsløning  som brukes helt ut til arbeidsstasjonene og overvåkes 24/7; 
 • N-Able og Intune – Mobil plattformtjeneste for sentral drift og administrering av mobiler og Tablets som endeutstyr.