SharePoint Intranett

Med vårt SharePoint Intranett bygger Iserv grunnmuren i din digitale plattformløsning. Med vår SharePoint løsning får dere bl.a:  

 • Et SharePoint intranett med arbeidsområder som gjenspeiler din organisasjon (kontor, avdelinger, segmenter, brukere) med retningslinjer for lagring av dokumenter mot dine arbeidsområder og personlige mapper fra OneDrive;
 • Moderne SharePoint sider for hvert kontor og avdeling med nyheter, prosjektoppsett, samhandlingsverktøy og Teams integrasjoner;
 • En oppsatt digitial arbeidsplass med OneDrive, Teams og andre Microsoft løsninger som samspiller med intranettet;
 •  Gode arbeidsrutiner for brukere.

Grunnmuren i en Microsoft 365 plattformløsning er etablering av et SharePoint Intranett som gjenspeiler organisasjonsstrukturen (kontorer, avdelinger, segementr, brukere) og innehar alle funksjoner for tilganger, sikkerhet, søketermer, dokumenthåndtering og prosjektorganisering.  Det etableres videre standarder for arbeid med utforming av Sharepoint områder, prosjektoppsett, modell for samhandling internt og mot kunder samt retningslinjer for integrasjon og arbeidsmetodikk mellom Intranettet og de ulike Microsoft løsningene OneDrive, Teams , Microsoft Office, Dynamics 365 og Power Plattformen.

SharePoint Intranett:

Bygger din digitale plattform i SharePoint i samspill med Microsoft 365 løsningene

Setter retningslinjer for hvordan brukere skal jobbe i de nye verktøyene

sharepoint-compressor-397x221

Planer ved innføring av Microsoft 365 i organisasjonen skaper retningslinjer for god arbeidsmetodikk, samhandling og kommunikasjon.

Faseinndelt plan for etablering av et SharePoint Intranett i samspill med Microsoft løsninger:
 • Dokumentere organisasjonsstruktur (Excel, filer) og retningslinjer for tilganger og sikkerhet. Benyttes Active Directory (AD) i organisasjonen brukes den som utgangspunkt;
 • Iserv benytter eget SharePoint verktøy og etablerer  SharePoint områder for alle organisasjonsenheter som kontor, avdeling og segmenter;
 • Brukertilganger basert på bedriftens Active Directory struktur og Policy for tilgang og sikkerhet blir automatisk opprettet;
 • Oppsett av dokumentbibliotek per. Sharepoint område og Templates for dokumentmaler gjøres i samarbeid med kunde;
 • Gjennomgang og oppsett av arbeidsflyt;
 • Oppsett av Termer for søk i SharePoint;
 • Integrasjon mot Microsoft 365 OneDrive for synkronisering og lagring av filer mot SharePoint områder;
 • Bruk av SharePoint områder, Team  i Teams og Grupper i Outlook for samhandling, kommunikasjon og deling av filer i prosjekter og mot kunder;
 • Oppsett av Dynamics 365 Dokumenter områder (Locations) etableres mot intranettet;
 • Plan og migrering av organisasjonens filer til SharePoint områder og dokumentbibliotek. Her benyttes Iserv’s eget verktøy for migrering av filer. Verktøyet støtter migrering fra filserverområder, SharePoint OnPremise og SharPoint Online til Intranettet.