Power BI Analytics

Power Plattformens Power BI løsning benyttes for å visualisere og analysere data fra ulike IT-systemer. Data presentasjonene er interaktive med muligheter for å filtrere på parametere for å kunne analyser nøkkeldata. Data presenteres visuelt i form av ulike diagrammer (Grafer, Kakediagram, Dashboards, Kart) som bruker selv kan velge for presentasjon.  

Når en digital plattform er etablert i din organisasjon vil det være behov for å trekke ut nøkkeldata fra økonomisystemer (økonomi/finans),Sales database, SharePoint data og fra eksterne IT-systemer.  Våre løsninger i Power BI vil hjelpe din organisasjon til å skape en data-dreven kultur for å øke innsikt og gi bedre beslutningsstøtte.      

Iserv 365 Skytjenester:

Rammeverk og maler for å bygge Power BI løsninger mot bl.a.
Dynamics 365 Finance & Operation, Sharepoint Intranett, Sales Database og Office Datakilder/filer

integrasjon
cloud & on-premise

Integrasjon mot Cloud-plattformer, Dynamics 365, Microsoft 365, On-Premise løsninger og Office filer

BI Analytics
Løsninger

BI Analyser for ulike forretningsområder i din organisajon

team
arbeid

Dele presentasjoner i Team, OneDrive og SharePoint