Vi etablerer, utvikler og tilpasser løsninger på din Dynamics 365 for Sales plattform

Dynamics 365 Sales løsninger

Ved etablering av Dynamics 365 Sales i din organisasjon krever det en plan for:

  • Optimalisering av eksisterende oppsett i standard Sales Apps, og gjennomgang av behov for tilpasninger som arbeidsflyt, rapporter og egne Sales/CRM Forms; 
  • Gjennomgang av tilganger for brukere (sikkerhetsmodell)  tilpasset Microsoft 365 SharePoint sikkerhetsmodell;
  • Rutiner for dokumenthåndtering og dokumentflyt med integrasjon mot Microsoft 365 Sharepoint; 
  • Behov for utvikling av forretningsløsninger (Sales Apps) som samspiller med Salg, Markedsføring, Prosjekt, Felt og Kunde -service løsninger. 

Iserv optimaliserer og skreddersyr Dynamics 365 Salesløsninger i samspill med Microsoft 365 og andre IT-løsninger

Tilpasninger og retningslinjer for sømløs integrasjon med Microsoft 365 og Teams gir en mer effektiv arbeidshverdag i din kommunikasjon med kundene

Utvikling av Dynamics 365 Sales Apps

Dynamics 365 Sales løsninger - rammeverk og utviklingsmiljø for å bygge intelligente Sales Apps som er sømløst integrert i Dynamics 365 plattformen

Shipping Online Sales App er en Skipsmeglerløsning utviklet av Iserv i  Dynamics 365 Sales med integrasjon mot andre Microsoft Skytjenester. Shipping Online støtter bl.a.:

  • Opprettelse av avtaler/slutninger/fixture tilknyttet kunder i Dynamics 365 Sales App.  Avtalene lagres mot avdelingens SharePoint områder i dokumentbibliotek;
  • Lagring av Office 365/Outlook korrespondansemail i SharePoint i samme lokajson som avtalene. Avtaler inkludert  korrespondansemail listes samlet i Dynamics 365 Views; 
  • Faktura tilknyttet avtalene lagres som dokumenter i SharePoint;
  • Avtalene inkluderer skip som det gjøres forretning med. Shipping Online har Integrasjon mot flere eksterne Skipsdatabase i Skyen;
  • Power BI rapporter med interaktive finansrapporter som kan filtreres på ulike nivåer i organisasjonen (Kontorer, utekontorer, avdelinger, Segmeneter, meglere, ledere). Power BI er integrert mot Dynamics 365 Sales database, SharePoint strukturer og Dynamics 365 Finance & Operation. 
 
 

Shipping Online Sales App er sømløst integrert i Dynamics 365 Sales og benytter standard Sales entiteter, er integrert mot Microsoft 365 og Power Platftform løsninger og  flere eksterne Skipsdatabaser  i Skyen.  Benytter Power BI for utarbeidelse av rapporter mot Dynamics Sales databasen, SharePoint og Dynamics 365 Finance & Operation.