365 Integrerte Skytjenester - Dynamics 365 CRM løsninger

Ved etablering av Dynamics 365 CRM i din organisasjon krever det en plan for:

  • Optimalisering av eksisterende oppsett i standard CRM Apps, og gjennomgang av behov for tilpasninger som arbeidsflyt, rapporter og egne CRM Forms; 
  • Gjennomgang av tilganger for brukere (sikkerhetsmodell)  tilpasset Microsoft 365 SharePoint sikkerhetsmodell;
  • Rutiner for dokumenthåndtering og dokumentflyt med integrasjon mot Microsoft 365 Sharepoint; 
  • Behov for utvikling av forretningsløsninger (CRM Apps) som samspiller med Salg, Markedsføring, Prosjekt, Felt og Kunde -service løsninger. 

 

Iserv optimaliserer og skreddersyr Dynamics 365 CRM løsninger i samspill med Microsoft 365 og andre IT-løsninger

Tilpasninger og retningslinjer for sømløs integrasjon med Office 365 og Teams gir en mer effektiv arbeidshverdag i din kommunikasjon med kundene

Utvikling av Dynamics 365 CRM Apps

Dynamics 365 CRM løsninger - rammeverk og utviklingsmiljø for å bygge intelligente CRM Apps som er sømløst integrert i Dynamics 365 plattformen

Shipping Online CRM App er en Skipsmeglerløsning utviklet av Iserv i  Dynamics 365 CRM med integrasjon mot andre Microsoft Skytjenester. Shipping Online støtter bl.a.:

  • Opprettelse av avtaler/slutninger/fixture tilknyttet kunder i Dynamics 365 CRM Sales App.  Avtalene lagres mot avdelingens SharePoint områder i dokumentbibliotek;
  • Lagring av Office 365/Outlook korrespondansemail i SharePoint i samme lokajson som avtalene. Avtaler inkludert  korrespondansemail listes samlet i Dynamics 365 Views; 
  • Faktura tilknyttet avtalene lagres som dokumenter i SharePoint;
  • Avtalene inkluderer skip som det gjøres forretning med. Shipping Online har Integrasjon mot flere eksterne Skipsdatabase i Skyen;
  • Power BI rapporter med interaktive finansrapporter som kan filtreres på ulike nivåer i organisasjonen (Kontorer, utekontorer, avdelinger, Segmeneter, meglere, ledere). Power BI er integrert mot Dynamics 365 CRM database, SharePoint strukturer og Dynamics 365 Finance & Operation. 
 
 

Shipping Online CRM App er sømløst integrert i Dynamics 365 CRM og benytter standard CRM Apps entiteter, har integrasjon mot Microsoft 365 løsninger og  flere eksterne Skipsdatabaser  i Skyen.  Benytter Power BI for utarbeidelse av rapporter mot Dynamics CRM databasen, SharePoint og Dynamics 365 Finance & Operation.