BIO3000

Måling, analyse og telling av fisk basert på videoopptak

BIO3000 er en kameraløsning som basert på videoopptak gjør målinger og analyser av Biomasse for oppdrettslaks. BIO3000 har i tillegg en løsning for telling av villaks i elver og vassdrag. BIO3000 benyttes i dag av flere store aktører innenfor lakseoppdrett i Norge med installasjoner av enkeltanlegg i Chile, Russland og Amazonas. 

 

BIO3000 - Bioestimator for oppdrettslaks

 • Gjennomsnittsvekt og vektfordeling
 • Vekstgrafer og total biomasse
 • Måler opp mot 10.450 fisk per døgn
 • Sentral lagring av data i Nettskyen med online rapportering

BIO3000 - kamerasystem for villfisk

 • Automatisk registrering av villfisk i elver og vassdrag
 • Estimering av vekt på fisk
 • Videokalender med rapport på fisk som har passert på gitte tidspunkter
 • Sentral lagring av data i Nettskyen

BIO3000 kameraløsning for villfisk

I elver og vassdrag benyttes BIO3000 til å telle fisk med sentral lagring av data i Nettskyen.  BIO3000 løsningen leveres med en videokalender som benyttes for å få rapporter på antall fisk som har passert vassdraget på et gitt tidspunkt. Alle fisk som passerer blir plassert i en vektkategori.

BIO3000 Biomassemåling

 • Installasjon av kamera per lokasjon / oppdrettsanlegg;
 • Maskinlæringsprogramvare som måler og analyserer Biomasse og vekt på fisk;
 • Sentral lagring av data for alle lokasjoner/anlegg i Nettskyen (Azure);
 • BIO3000 Dashboard som rapporteringsløsning

BIO3000 Dashboard:

 • Data fra Biomassemålinger lagres sentralt i en «Data-Lake» i Microsoft Nettsky;
 • BIO3000 Dashboard er en brukerstyrt rapportløsning som benyttes for å analysere  Biomassemåling av fisk per anlegg og for alle anlegg fra en sentral lokasjon;
 • BIO3000 er parameterstyrt med uttrekksvalg som bl.a. dato-intervall, fiskepopulasjon, vektreduksjon og vektklasse per lokasjon og anlegg;
 • BIO3000 Dashboard gir muligheter for presentasjon av data i i form av dagrammer, grafer, kart, tabeller, etc.  
 • Dashboard rapportene kan eksporteres og deles i Office 365.