Shipping Portal

Iserv leverer gjennom drift, support, utvikling og forvaltning, en Shipping Portal som benyttes av flere Shipping kunder.

Shipping Portalen er en moderne IT-løsning med formål og gi en enhetlig forretningsstøtte til Shipsmeglerne i deres daglige arbeid. Shipping Portalen automatiserer forretningsprosessene gjennom arbeidsflyt og ikke minst kommunikasjon/samhandling mellom partene.

Shipping Portalen støtter oppslag i båtregisteret AXSMarines, håndterer avtaler og støtter alle typer kontrakter, oppretter faktura på bakgrunn av kontraktene og følger opp fakturering. Løsningen benytter Microsoft Exchange hvor mail brukes for inngående ordrer og kommunikasjon mellom partene, CRM som kundestøttesystem, Sharepoint for samhandling, dokumentforvaltning og søk, K2 for å automatisere prosessflyt og SQL-server for datalagring med datawarehouse for uttrekk av KPI rapporter.

Shipping Portalen har i løpet av 2014 blitt portet over til nyere versjoner av Microsoft plattformen. Den har samtidig blitt tilrettelagt for Office 365 online tjenester. Iserv videreutvikler Shipping Portalen over i en ny og fremtidsrettet teknologi med nye tjenester. Iserv besitter i dag en høy kompetanse på løsningen fra drift og utvikling til brukerstøtte.

Shipping Portal:

ShippingPortal