Sharepoint løsninger

Iserv utvikler og leverer Sharepoint produkter og tjenester på vår driftsplattform og under Office 365.

Sharepoint er en samhandlingsplattform med hovedformål å dele informasjon og data på tvers av brukere, avdelinger og utekontorer. Sharepoint er samtidig et utviklingsmiljø med muligheter til å utvikler bedriftsinterne web-løsninger. Sharepoint støtter en rekke integrasjonsgrensesnitt som gjør det mulig å integrere data, hente ut rapporter og annet fra kjernesystemene i organisasjonen.

Iserv leverer utviklingstjenester, Intranett produkter for samhandling og Styringssystem for etablering av Governance, Risk og Compliance basert på ISO 9001.

Våre Sharepoint løsninger:

Iserv Intranett
Iserv leverer Intranett med et sett av standard komponenter som bygges sammen med Kunden etter behov.
Kunden kan selv velge organisering, menyer og innhold. Iserv utvikler og integrerer sine standard komponenter som en del av løsningen.

Følgende Intranett komponenter leveres:

 • Maler for menyer, innhold og rettigheter
 • Oppbygging av firmataksonomi for søk på Intranettet
 • Dokumenthåndteringsmodul – dokumentorganisering, dokumentflyt, dokumentversjoner og dokumentkontroller
 • Yammer løsninger- Internt sosialt nettverk for din bedrift
 • Prosjektrom – Prosjektaktiviteter, kalender, prosjektdokumenter, prosjektmail, MS-Project synkronisering
 • Rapportsenter BI – samling av bedriftens Rapporter (KPI rapporter)
 • Erfaringsdatabase – Erfaringer fra ansatte og prosjekter deles
 • Min Side – Privat side med samling av ansattes private og bedriftsinterne aktiviteter og dokumenter

Prosessorientert Styringssystem
Iserv leverer et Prosessorientert Styringssystem som er basert på Visio diagrammer etter standard BPMN notasjonen.
Prosesskartene importeres i Sharepoint og vedlikeholdes i Styringssystemet.

Mange brukere kjenner Visio og kan enkelt vedlikeholde diagrammene. Sharepoint gjør Styringssystemet til en del av samhandlingsplattformen
mot resten av organisasjonens IT-systemer og løsninger.

Styringssystemet støtter Governance, Risk og Compliance (GRC) ISO 9001 og kan klargjøres for sertifisering.

Styringsmodellen er prosessorientert. Kan videre operasjonalisere prosesser og arbeidsflyt.

Funksjonalitet og prosessflyt:

 • Prosesskartene kobles sammen i Sharepoint for prosessflyt
 • Kvalitetsdokumenter legges inn i Sharepoint bibliotek med versjonshåndtering og linkes til prosesser
 • Til hver prosess og prosesskart defineres det:
  • Roller og ansvar
  • Mål, krav og risikoelementer for prosessene
  • Arbeidsinstruksjoner og sjekklister som vises i eget view
 • KPI – Senter. En rekke KPI rapporter kan hentes ut og tilpasses prosessmodeller og krav
 • Styringssystemet kan integreres mot kjernesystemer og andre Sharepoint løsninger