Publisering- og netthandelsløsning

Eksemepel på endring/oppretting av nyhet i Publish

Eksemepel på ordredetaljer fra kunde i E-handel 

Eksemepel på endring/oppretting av nyhet i Publish 

Eksemepel på ordredetaljer fra kunde i E-handel

Publish er en publiseringsløsning som gir brukere muligheter til å utvikle, tilpasse og vedlikeholde sine webløsninger direkte på internett.

E-handel er en utvidelse av Publish for netthandel på internett.

Intranett er også en utvidelse av Publish som gir mulighet for brukerbegrensning for publiseringsløsningen.

Skjema er en utvidelse som gir mulighet for å opprette sine egne skjema dynamisk som brukere kan fylle ut og sende til en gitt e-postadresse.

Nyhetsbrev/E-Postliste utvider Publish med mulighet for å gjøre utsendelse av informasjon til e-postlister.

Produktene er helt nettsentriske, der all vedlikehold av sidene gjøres på Iserv sin plattform. Dette gir en rekke fordeler:

 • Kunden trenger ingen programvare installert lokalt for å vedlikeholde sine nettsider
 • Eneste krav til bruk av Publish er en internettilgang
 • Løsningen er rimelig og gir bedrifter en dynamisk webløsning der kravet til endringer på nettsidene er høy

Publish har bl.a. følgende funksjonalitet:

 • Alt vedlikehold av websidene gjøres gjennom vedlikeholdspanelet
 • Menyer, menystrukturer, nyhetsmoduler, kategorier og informasjonssider kan dynamisk opprettes og endres av brukere
 • Nyhets- og informasjonsmodulen kan deles inn i en overordnet webside og en detaljert webside
 • Filer kan enkelt kobles opp til nyheter og informasjonssider
 • Løsningen tar høyde for justering av bildefiler på internett

E-handel har bl.a.:

 • Oppbygging av varekategorier og artikler
 • Artikkelregister med link til bilder
 • Ordremodul, kunderegister og bestillling

Intranett har bl.a.:

 • Brukerliste med rettighetsnivåer
 • Begrensning av tilgang per kategori
 • Mulighet for å gi kunder tilgang til registreringsskjema for tilgang til intranett

Skjema har bl.a.:

 • Følgende typer: Tekstfelt, Tekstområde, Radioknapp, Avkrysningsboks og Listeboks
 • Mulighet for si om et felt er obligatorisk eller ei
 • Ingen begrensning i hvor mange felt som opprettes

Nyhetsbrev/E-Postliste har bl.a.:

 • Kan opprette uendelig antall nyhetsbrevgrupper som brukere kan melde seg på
 • Se historikk på tidligere sendte e-post
Produkt Etablering Pris pr mnd
Basisprodukter
Publiseringsløsning Basis (bedrift) 6.500,- 390,-
Publiseringsløsning Basis (lag/forening) 6.500,- 200,-
Tilleggsprodukter
– Tillegg for E-handel 4.500,- 200,- (tillegg)
– Tillegg for Intranett 3.000,- 150,- (tillegg)
– Tillegg for Skjema 1.500,- 50,- (tillegg)
– Tillegg for Nyhetsbrev 1000,- 50,- (tillegg)
– Tillegg for Link 500,- 0,-

Alle priser er eks. mva