Produkter

Iserv tilbyr hosting løsninger fra ulike plattformer og gir dermed Kunden en valgfrihet på teknologiløsning.
Noen Kunder ønsker å kjøre alle tjenester hos Iserv, noen tjenester i Skyen (Office 365) eller en i en kombinasjon.
Iserv tilbyr teknologi for å kombinere tjenester fra Iserv til Office 365 gjennom en pålogging.

Utleie av Produkter fra Iserv’s egen Skyplattform med en leiepris pr. bruker pr. mnd

  • Kontorløsning med Office 2013, lagring av data og muligheter for å kjøre eget ERP system eller bransjesystem.
  • Exchange mail
  • SharePoint 2013
  • CRM 2013
  • Prosessorientert Styringssystem i Sharepoint og Visio
  • Intranettløsning i Sharepoint

Iserv Open Partner på Office 365 tjenester

  • Leiemodell av Office 365 fra et kontaktpunkt hos Iserv. Iserv er ansvarlig for leveransen fra bestilling til fakturering.
  • Leverer Prosessorientert Styringssystem i Sharepoint under Office 365
  • Leverer Intranett løsning i Sharepoint under Office 365

Iserv Bransjesystemer

Iserv Jobb
Iserv Jobb er en Desktop skyløsning for rørleggerbedrifter som ønsker å kjører bransjesystemet JobOffice som en servertjeneste.
Tjenesten inkluderer Office 2013 og lagring pr. bruker

Shipping Portal
Iserv drifter, utvikler og forvalter en Shipping Portal for flere Shipping Kunder.

Shipping Portalen er en moderne IT-løsning med formål og gi en enhetlig forretningsstøtte til Shipsmeglerne i deres daglige arbeid. Shipping Portalen automatiserer forretningsprosessene gjennom arbeidsflyt og ikke minst kommunikasjon/samhandling mellom partene.

Shipping Portalen benytter Microsoft Exchange, Sharepoint, CRM, K2 (prosessengine) og SQL-server.