Iserv Drift

IT-løsningen Iserv Drift består av ulike driftsalternativer som kan tilpasses din IT-tjeneste. Driftsalternativene kan leveres enkeltvis eller kombineres.

 • Sentral Drift hvor Iserv tar ansvaret for hele driften fra sitt datasenter
 • Delt Drift hvor de fysiske ressursene (nettverk, servere, etc) plasseres hos kunden og/eller hos Iserv
 • Lokal Drift hvor Iserv drifter kundens ressurser i kundens lokaler gjennom fjernstyringsverktøy og lokal support
 • Hybrid Drift hvor Iserv kobler inn Office 365 tjenester sammen med sentrale driftstjenester med en pålogging til alle tjenester
 • Web Drift hvor Iserv Hoster webapplikasjoner

IT-løsningen består av:

 • Tilgang til og bruk av serverfarm (Windows 2008/2012 R2 servere)
 • Tilgang til standard IT-systemer og bransjespesifikke IT-systemer
 • Lagring bedriftsinterne og private data
 • Sikker kommunikasjon og autentisering med single sign-on
 • Oppetidsgaranti og døgnkontinuerlig overvåking
 • Sikring av dine data
 • Antivirus og Anti-spam