Lorentzen & Stemoco velger Iserv

31.10.2012 Lorentzen & Stemoco har valgt Iserv Computing as som outsourcing-leverandør for sine IT-tjenester. Lorentzen & Stemoco er en stor norsk aktør innen skipsmegling med kontorer i Oslo, London, Geneve, Shanghai, Singapore, Antwerpen og Beijing. Lorentzen & Stemoco benytter flere kritiske IT-tjenester i form av SaaS-baserte portalløsninger (Ligthouse) integrert mot CRM og Sharepoint, og utvidete mailsystemer basert på Microsoft Exchange. Tjenestene er satt i drift fra 01.10.2012.