Lorentzen & Stemoco velger Iserv’s Intranettløsning i Sharepoint for Office 365

12.06.2014: Iserv skal levere sin Intranett Sharepoint 2013 løsning til kunden Lorentzen & Stemoco. Løsningen skal leveres i en Hybrid driftsmodell. Intranett løsningen i Sharepoint skal kjøres under Office 365 i integrasjon mot kjernesystemer som driftes av Iserv på sin private nettskyplattform.