Iserv Systemløsning

IservSystem
En IT-tjeneste som skal dekke kundens behov krever ofte en tilpassing og integrasjon av dagens IT-systemer med nye teknologier og prosesser. Dette kaller vi å bygge Systemløsning for din IT-tjeneste.

Vi tilpasser kundens IT-tjeneste gjennom tilpasninger av dagens IT-systemer, utfører integrasjoner mellom IT-systemer, leverer samhandlingsløsninger for informasjonsflyt og dokumentflyt, kommunikasjonsløsninger med kommunikasjonsflyt og utvikler rapporter på bakgrunn av kjernesystemer.

Våre IT-løsninger er tjenesteutvikling med kompetanse på ulike utviklingsteknologier og Produkter basert på Microsoft teknologi som SharePoint, Office 365, Microsoft CRM, Microsoft Exchange, Azure og en rekke utviklingsmiljøer som Java, C++ og .Net.

Noen eksempler på prosess og informasjonsflyt vi utfører for kunder er:

  • Bygge opp rutiner og regler for mailflyt
  • Dokumenthåndtering, styre dokumentflyt, dokumentlagring, dokumentversjoner og kontroller.
  • Utarbeide rapporter (BI, KPI) fra ERP systemer og andre kjernesystemene opp i ny teknologi.
  • Leverer Kvalitets og Styringssystemer integrert mot dagens løsninger
  • Utvikle erfaringsdatabaser
  • Utvikler broer mot nye teknologier i skyen fra et driftspunkt.