Iserv leverer IT-tjenester til Lorentzen & Stemoco’s utekontorer i Asia og Europa

15.08.2013 Iserv oppgraderer og etablerer IT-infrastruktur med driftstjenester for Lorentzen & Stemoco’s (L&S) utekontorer i Singapore, Shanghai og London. L&S etablerer nytt kontor i Aten fra 1 september 2013 med IT-tjenester fra Iserv’s private nettskyplattform.