FPE velger Iserv sin Intranettløsning i Sharepoint

11.06.2014 Iserv skal levere sin Intranett Sharepoint 2013 løsning til Fire Protection Engineering med utvidelse av Business Intelligence (BI) tjenester knyttet opp mot FPE’s kjernesystemer. Løsningene skal også integreres mot FPE’s Styringssystem i Sharepoint. Løsningen skal utvikles på Iserv nettskyplattform med tilhørende drift på kundens egen Sharepoint plattform.