Iserv bistår AMV as i fornyelse av IT-plattformen (01.04.2012)

Andersen Mekaniske Verksted (AMV) as sin hovedvirksomhet er innenfor tunell/gruve segmentet og Offshore industrien. AMV har hovedkontor i Flekkefjord og er et internasjonalt selskap med virksomheter i Sør-Amerika og Asia. Selskapet har totalt 180 ansatte. AMV har gjennom 2012 fornyet sin IT-plattform med nye servere, applikasjoner og nettverk. Iserv har bistått Kunden under IT-prosjektet og drifter plattformen hos Kunde.