Vår IT-tjeneste

IT-tjeneste 2015-3

  • Leier ut Drift til en fast pris
  • Leverer tjenesteutvikling og produkter
  • Tilbyr kundestøtte og helpdesk 24/7

Vi tilpasser vår IT-tjeneste til dine IT-behov

Vårt verktøy er våre IT-løsninger:

  • Fleksibel brukerplattform for dine applikasjonstjenester
  • Én tilgang til IT-tjenesten med tilgang overalt
  • Skalerbar driftstjeneste lokalt og i skyen
  • Tilbud av standard Hosting- og applikasjonstjenester
  • Innpass av dine IT-systemer i vår tjeneste
  • Utvikling og leveranse av systemløsninger

Våre IT-løsninger

Iserv Drift:

  • Serverkapasitet, infrastruktur og applikasjonsforvaltning
  • Kombinerte driftsmodeller sentralt, lokalt eller i skyen (Office 365)
  • Web Hosting
  • Basis driftsfunksjoner

Iserv Desktop:

  • Brukerplattform med tilgang til applikasjonstjenester sentralt, lokalt eller i skyen (Office 365)
  • Tjenestevalg fra vår IT-tjeneste:
    • Standard økonomi og regnskapssystemer
    • Microsoft Exchange, Sharepoint, Lync, Office og CRM
    • Skytjenester i Office 365
    • Bransjesystemer

Iserv Systemløsning:

  • Tjenesteutvikling IT-systemer, Microsoft Standardløsninger, Office 365 og integrasjon mot 3-parts systemer
  • Leverer produkter innenfor samhandling, informasjonsdeling og prosessutvikling på Office 365 og Sharepoint

Det finnes en rekke forretningsmessige fordeler ved å benytte vår IT-tjeneste:

  • Betydelige innsparinger ift. investeringer i og drift av maskin- og programvare
  • Gir forutsigbarhet med en fast kostnad på IT driften pr. måned
  • Drift, vedlikehold og programvareoppdateringer er inkludert i leieprisen
  • Økt mobilitet med tilgang til IT-tjenesten fra hvor som helst
  • Fleksibilitet ved å justere kostnader etter bedriftens aktivitetsnivå
  • Økt fokus på kjernevirksomheten
  • Fri support
  • Sikkerhet gjennom antivirus, brannmurer, daglig backup, jevnlige programvareoppdateringer og vedlikehold på servere og programvare