Hosted CRM

Med Microsoft CRM som en privat skytjeneste fra Iserv får du et komplett kundestøttesystem med online tilgang fra hvor som helst. Du kan enten arbeide direkte fra Internet Explorer eller direkte fra Outlook. Outlook sine kontakter, e-post, dokumenter og aktiviteter knyttes opp mot CRM-løsningen.

Med CRM-løsningen struktureres sentrale elementer som produkter, prisstrukturer, kunder, prospekter, avtaler, kunderelaterte saker og aktiviteter. Organisasjonen får en målrettet styring av salgsprosessene og en strukturert oversikt over kunder og prospekter.

* Hosted CRM som en privat skytjeneste leies fra Iserv til 190,- NOK pr bruker pr mnd. eks mva.